Παγκόσμια ημέρα τραυλισμού – Προσέγγιση μιας λογοθεραπεύτριας (Συνέντευξη)

ΠαιδίΕκπαίδευσηΠαγκόσμια ημέρα τραυλισμού - Προσέγγιση μιας λογοθεραπεύτριας (Συνέντευξη)

Περιεχόμενα

Η 22η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα τραυλισμού. Για την ορθότερη και πιο εξειδικευμένη προσέγγιση του θέματος, ζητήσαμε την βοήθεια μιας ειδικού.  Η Φραγκουδάκη Φένια Λογοθεραπεύτρια, δραστηριοποείται στο Ρέθυμνο, απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, με εκπαίδευση στην ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση, νηπίων, παιδιών και εφήβων στη ΔΕΠΥ και εκπαιδευόμενη ως σύμβουλος ψυχικής υγείας στη Παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα (NDI), βρίσκεται εδώ, ώστε να λύσει τις απορίες μας γύρω από το θέμα του τραυλισμού.

Τι εννοούμε με τον όρο τραυλισμό, πρόκειται για μια διαταραχή που εμφανίζεται μόνο σε παιδιά ή και σε ενήλικες;

Πρόκειται για μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας που ανάλογα με την περίπτωση διαταράσσει την ταχύτητα, το ρυθμό και την προσωδία. Ο τραυλισμός μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά και σε ενήλικες και μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικά συμπτώματα και ένταση σε κάθε περίπτωση.
Χαρακτηρίζεται από επανάληψη λέξεων, συλλαβών, επιμηκύνσεις φθόγγων, μπλοκαρίσματα που διαταράσσουν τη φυσιολογική ροή της ομιλίας, συνοδευόμενα πολλές φορές από μυικές συσπάσεις στο πρόσωπο ή στο σώμα.

Αίτια τραυλισμού

Ο τραυλισμός έχει νευρολογική βάση και επηρεάζεται από κληρονομικούς παράγοντες. Ωστόσο σημαντικό ρόλο έχουν γλωσσικοί, ψυχολογικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες και εμφανίζεται 4 φορές συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.

Ποιες παραμέτρους μπορεί να επηρεάσει πέρα από το λόγο;

Επηρεάζει διάφορες παραμέτρους όπως ψυχολογικές/ συναισθηματικές, δηλαδή την αυτοεικόνα ενός ατόμου, την αυτοπεποίθησή του και τη αντίληψη που αποκτά για την επικοινωνία. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν δυσκολίες στη κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή του ατόμου.

Πότε μπορεί να εμφανιστεί σε ένα παιδί και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ανάπτυξη του λόγου του;

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σε ηλικία 2-5 χρόνων και η έναρξη μπορεί να είναι σταδιακή ή απότομη. Όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη φυσιολογική δυσροή που είναι παροδική από τον εξελικτικό τραυλισμό που εμμένει και στη μετέπειτα ζωή του ατόμου. Γεγονός είναι ότι όταν ένα παιδί έχει ελλείμματα σε κάποιο τομέα της γλωσσικής του ανάπτυξη και ο λόγος του δεν είναι ιδιαίτερα εξελιγμένος, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να συνεχίσει να τραυλίζει.

Διάγνωση τραυλισμού

Η διάγνωση γίνεται από το Λογοθεραπευτή μετά από αξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αν ο εκπαιδευτικός ή ο παιδίατρος,  όταν αντιληφθεί κάτι τέτοιο να παραπέμψει τους γονείς στο εκάστοτε ειδικό.

Η διάγνωση γίνεται μέσα από παιχνίδι και ποιες άλλες τεχνικές;

Στα παιδιά η αξιολόγηση γίνεται με δείγμα ομιλίας που συλλέγεται μέσω παιχνιδιού, συζήτησης, ανάγνωσης, ανάλογα με την ηλικία. Απαραίτητη είναι και η συνέντευξη με του γονείς παίρνοντας ιστορικό και διάφορες πληροφορίες για το οικογενειακό, σχολικό περιβάλλον αλλά και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Χρησιμοποιούνται επίσης και διαγνωστικά εργαλεία, που μπορούν να προσδιορίσουν την ένταση και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Πώς αισθάνεται ένα παιδί με τραυλισμό;

κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, αλλά και γενικότερα στο σχολείο και στον κοινωνικό περίγυρο, επικρατεί αίσθημα φόβου και
ντροπής. Ανάλογα την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία του παιδιού και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η δυσκολία από τον περίγυρό του, οικογενειακό, σχολικό θα έχουμε μια αντίστοιχη στάση από το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ντρέπονται, βάζουν το χέρι για να καλύψουν το στόμα ή μιλούν χαμηλόφωνα,
παιδιά που έχουν άγχος και δε θέλουν να επικοινωνήσουν λεκτικά.

Η θεραπευτική προσέγγιση διαφέρει σε κάθε παιδί, από τι εξαρτάται;

Ο τραυλισμός είναι μια σύνθετη διαταραχή, πολυπαραγοντική που απαιτεί εξατομίκευση στη θεραπεία με βάση την ηλικία, το είδος και την ένταση των συμπτωμάτων, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντά σε οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.

Ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής μεθόδου

Ανάλογα με την περίπτωση και πάλι χρησιμοποιούνται έμμεσες παρεμβάσεις όπως συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και τεχνικές, όπως αργή ομιλία, ήπια έναρξη φώνησης, ελάχιστη ένταση στο μηχανισμό ομιλίας, συντονισμός αναπνοής και φώνησης.

Στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί πώς μπορούν να παρέμβουν μαθησιακά στη θεραπευτική διαδικασία;

Είναι σημαντική η βοήθεια των εκπαιδευτικών όπου χρειάζεται ενισχύοντας τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ασφάλεια στην τάξη. Έτσι ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η επικοινωνία δεν μετατρέπεται σε αρνητική εμπειρία. Επίσης χρειάζεται να δίνει χρόνο στο παιδί να εκφραστεί και
να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως απλές ερωτήσεις, ανάγνωση σε ζευγάρια, να παίρνει το λόγο πρώτος ο μαθητής, για να μην έχει το άγχος της αναμονής.

Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σπίτι; Δραστηριότητες που οι γονείς μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους.

Οι γονείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακολουθώντας κάποιες συμβουλές όπως, να μιλάνε πιο αργά στο παιδί, να μη σχολιάζουν τον τρόπο που μιλάει, αλλά να τον αποδεχτούν δίνοντας χρόνο να απαντήσει και να ολοκληρώσει τη σκέψη του , ακούγοντας με προσοχή, να μη δείχνουν
αμήχανοι ή αγχωμένοι όταν το παιδί τραυλίζει, να κάνουν παύσεις όταν μιλούν και να μη κάνουν πολλές ερωτήσεις.

Πόσο διάστημα χρειάζεται μια θεραπευτική παρέμβαση και από τι εξαρτάται;

Εξαρτάται από το είδος και την ένταση των συμπτωμάτων αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ατόμου που έχουμε απέναντι μας.

Το κόστος των συνεδριών από τι εξαρτάται;

Αυτό έχει να κάνει με το θεραπευτή ή το κέντρο που απευθύνεται το άτομο, αλλά και τη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο κάθε ειδικός. Συνήθως υπάρχει προκαθορισμένο κόστος για τις περισσότερες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Ο τραυλισμός μπορεί να παραμείνει και μετά το πέρας των συνεδριών ή να εμφανιστεί ξανά μετά από καιρό σε μεγαλύτερη ηλικία;

Όσο πιο έγκαιρα παρέμβουμε στο τραυλισμό τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε, ώστε να μην παραμείνει ή να μην επανεμφανιστεί, αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις με την εκμάθηση τεχνικών το άτομο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητας του.

Παρατηρούμε πως την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί πολλά περιστατικά τραυλισμού και παρεμφερών διαταραχών, πού οφείλετε;

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πια είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι για τέτοια ζητήματα, αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια διαταραχή, που όσο νωρίτερα παρέμβεις τόσο καλύτερα. Παλαιότερα θα περίμεναν απλώς να περάσει από μόνο του, από την άλλη είναι και οι
γρήγοροι ρυθμοί της κοινωνίας, το άγχος, η ένταση, που ενισχύουν την προδιάθεση σε τέτοιες διαταραχές.

Τι να κάνουν οι γονείς μόλις αντιληφθούν ότι κάτι δε πάει καλά με το λόγο του παιδιού του;

Αν αντιληφθούν κάτι τέτοιο καλό θα ήταν να απευθυνθούν σε έναν Λογοθεραπευτή για αξιολόγηση ή συμβουλευτική για το πώς να το χειριστούν και ανάλογα με την περίπτωση να παρέμβουν με θεραπευτικό πρόγραμμα ή να το παρακολουθούν. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για
την εξέλιξη του τραυλισμού.

Σημαντική βήματα λοιπόν, που οφείλουμε να θυμόμαστε από την παγκόσμια ημέρα τραυλισμού είναι η αναγνώριση, η διάγνωση, η παρέμβαση και η υποστήριξη, αυτά οφείλουμε να κρατήσουμε και να μην διστάσουμε να απευθυνθούμε εγκαίρως στον λογοθεραπευτή, για όποια μας απορία ή ανησυχία για τον λόγο του παιδιού μας. Στη Nannuka, μπορείτε να βρείτε εξακριβωμένα προφίλ λογοθεραπευτών, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και να εμπιστευτείτε.

Ευχαριστούμε την Φένια Φραγκουδάκη για τις πολύτιμες κι επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις της!!

Ακολουθήστε μας στο Google News

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του HugMag μέσα από το Google News.

Πρόσφατα

Η νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

Αν είσαι μαθητής-τρια ή γονέας μαθητή που έχει βιώσει...

Οι πιο δύσκολοι γλωσσοδέτες… Ώρα για πολύ γέλιο

Οι γλωσσοδέτες, έχουν μια μακρά παράδοση στην Ελλάδα, πρόκειται...

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου – Με παραδείγματα

Όπως μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της έκθεσης...

Πάσχα 2024: Πότε κλείνουν τα σχολεία;

Κλείσιμο σχολείων για το Πάσχα Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά...
spot_img

Newsletter

Δυσλεξία – Όσα πρέπει να ξέρεις

Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία, μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, που επηρεάζει την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στον εγκέφαλο. Οι άνθρωποι με δυσλεξία έχουν δυσκολία...

Δυσλεξία – διάγνωση, ιδέες για μελέτη στο σπίτι

Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία είναι η πιο κοινή από τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ). Η ονομασία της παράγεται από το «δυς» και «λόγος»,...

ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΔ: Δημιουργικές ιδέες για αποτελεσματικότερο διάβασμα

Το σχολικό καθημερινό διάβασμα στο σπίτι είναι μια διαδικασία που συνήθως απωθεί όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν δεν έχουν μάθει από μικρή ηλικία...

ΚΕΔΑΣΥ – Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά Τι είναι τα ΚΕΔΑΣΥ; Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ανάγκη τους θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο...

Πώς νιώθει ένας μαθητής που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στις μέρες μας, είναι μια γνωστή σε όλους μας και συνηθισμένη κατάσταση η οποία επηρεάζει περίπου...

Παράλληλη στήριξη | Οδηγός

Με τον όρο παράλληλη στήριξη εννοείται η συνοδεία μαθητών, με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, από άτομα διάφορων ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής,...

ΔΕΠΥ & παιδί – Όσα χρειάζεται να ξέρετε

Η ΔΕΠΥ είναι μία διαταραχή νευρολογικής φύσεως που εμφανίζεται στα παιδιά και τις περισσότερες φορές συνεχίζει να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή, όμως, με...

Διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ – Οδηγός δασκάλου

Αν και αυτές οι συμβουλές προορίζονται να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία και διδασκαλία των μαθητών με ΔΑΦ, να θυμάστε ότι όλοι οι μαθητές είναι...

Δυσλεξία κι οφέλη Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης

Η δυσλεξία αποτελεί υποκατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Στα εκατό περίπου χρόνια από την ''ανακάλυψη'' της δυσλεξίας έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ορισμοί, για να τη...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.