Σύνδρομο Down – δραστηριότητες για παιδιά

ΠαιδίΔραστηριότητεςΣύνδρομο Down - δραστηριότητες για παιδιά

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα πιο χαμογελαστά και γεμάτα αγάπη πλάσματα αυτού του κόσμου, που τυχαίνει να έχουν γεννηθεί με σύνδρομο Down. Το Σύνδρομο Down είναι μία γενετική ανωμαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη επιπλέον γενετικού υλικού από το χρωμόσωμα 21. Τα παιδιά με το συγκεκριμένο σύνδρομο συχνά αντιμετωπίζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες.

Ιδιαιτερότητες του μαθησιακού προφίλ

• Δυσκολίες στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (αδρή & λεπτή κινητικότητα)
• Προβλήματα στις αισθητηριακές οδούς (όραση & ακοή)
• Ελλιπής λειτουργία της βραχύχρονης µνήµης (ιδιαίτερα της ακουστικής µνήµης)
• Τα παιδιά µε σύνδρομο Down παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών
• Μικρότερη διάρκεια συγκέντρωσης
• Δυσκολίες στην εδραίωση & διατήρηση γνωστικών σχημάτων
• Δυσκολίες στη γενίκευση και μεταφορά της γνώσης
• Δυσκολία στην εκμάθηση ακολουθίας – αλληλουχίας (πράξεων, διεργασίων,κ.ο.κ.)

Από τα ερευνητικά ευρήµατα, όμως, τονίζεται ότι η επαρκής και κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών µε σύνδρομο Down βελτιώνει τις γλωσσικές τους επιδώσεις. Επίσης σημειώνεται από αρκετούς ερευνητές ότι  τα παιδιά αυτά πλέον φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αλλά και κοινωνικών – προσωπικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε δραστηριότητες για παιδιά με σύνδρομο Down που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητες τους. Έχετε κάποιο μαθητή ή παιδί με σύνδρομο Down και θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές του; Υπάρχουν πολλές ασκήσεις από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε και θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δεξιότητες των παιδιών που χρειάζονται για την καθημερινή τους  ζωή.

Δραστηριότητες για τη βελτίωση της προσοχής

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια μελλοντική πλήρης αυτονομία και τα παιδιά να είναι σε θέση να εκτελούν τις δραστηριότητες που θέλουν χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου.

 Πείτε μου μια ιστορία

Διαδικασία: Μία από τις δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να βελτιώσετε την προσοχή των παιδιών είναι να τους πείτε μια ιστορία και στη συνέχεια να τους κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τους πρωταγωνιστές τους και τι έχει συμβεί.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξετε μια ιστορία που σας αρέσει και να τους κινήσετε την περιέργεια. Κανονικά, οι μύθοι είναι συνήθως πιο διασκεδαστικοί και μπορούν επίσης να μάθουν μέσα από τα ηθικά διδάγματά τους.

Μόλις ο δάσκαλος τελειώσει την εξιστόρηση της αφήγησης ή του μύθου, πρέπει να κάνει ερωτήσεις στα παιδιά για να επιβεβαιώσει ότι κατανόησαν την ιστορία. Ως εκ τούτου, ερωτήσεις όπως: Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; Ποιο είναι το όνομά του; Τι του συνέβη; θα μας βοηθήσουν να μάθουμε το βαθμό κατανόησης.

Υλικό: Ιστορίες και μύθοι.

Συμβουλές : Ο δάσκαλος ενώ λέει την ιστορία πρέπει να υποδύεται τους ρόλους των χαρακτήρων και να αλλάζει τη φωνή, προκειμένου να κάνει τη δραστηριότητα πιο διασκεδαστική και να αφυπνίσει την περιέργεια των παιδιών.

Πόσα αντικείμενα βρίσκονται στην τσάντα;

Διαδικασία: Τα παιδιά θα χωριστούν σε διάφορες ομάδες. Στη συνέχεια, οι τσάντες θα διανεμηθούν με αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών που πρέπει να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν σε ένα τραπέζι και να μετρηθούν από τα παιδιά.

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη και βγάλει τα αντικείμενα θα είναι η νικήτρια.

Υλικά: Τα υλικά που απαιτούνται για αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να είναι αντικείμενα που έχουν στη σχολική τους τσάντα ή παιχνίδια. Το σημαντικό είναι να έχουν διαφορετικά μεγέθη για να λειτουργήσουν.

Συμβουλές: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνοδεύουν αυτή τη δραστηριότητα με τραγούδια. Από την άλλη, θα ήταν επίσης χρήσιμο να διαιρεθούν τα παιδιά σε μικτές ομάδες και με διαφορετικά γνωστικά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Δραστηριότητα για την ενίσχυση της γλώσσας

Η γλώσσα είναι μια σημαντική δεξιότητα που τα άτομα με σύνδρομο Down πρέπει να αναπτύξουν σωστά, εάν θέλουν να αναπτύξουν επαρκώς την αυτονομία τους. Ως εκ τούτου, η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη χρήση της γλώσσας είναι απαραίτητη.

Τι κάναμε χθες;

Διαδικασία: Μια δραστηριότητα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  όταν θέλουμε να εργαστούμε στον τομέα της γλώσσας είναι αυτή που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.  Είναι μια δραστηριότητα που συνήθως τους αρέσει πολύ και που ενθαρρύνει επίσης τον διάλογο μέσα στην τάξη.

Ο κάθε μαθητής οφείλει να πει λεπτομερώς τι έκανε μετά το σχολείο την προηγούμενη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να σκεφτεί τι έχει να πει και να το δομήσει με τάξη.

Υλικά: Για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, δεν θα χρειαστεί κανένα υλικό, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες που έχετε δημιουργήσει μαζί με τα παιδιά στην αίθουσα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ρήματα και φράσεις με τις οποίες μπορεί κάθε παιδί να περιγράψει γεγονότα και συναισθήματα.

Συμβουλές: Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να ακούσει προσεκτικά τι λένε οι μαθητές του σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουν πώς να συνεχίσουν ή πώς να εκφράσουν μια δραστηριότητα. Επίσης, η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, περιγράφοντας ο ίδιος τι έκανε την προηγούμενη μέρα μετά το σχολείο.

Δραστηριότητα για την ανάπτυξη αυτονομίας

Πηγαίνουμε στην αγορά

Διαδικασία: Στην τάξη μπορούμε να προσομοιώσουμε πολλές καθημερινές καταστάσεις που θα επιτρέψουν στο παιδί να βελτιώσει την αυτονομία του και να ξέρει πώς να ενεργεί ανά πάσα στιγμή. Μία από τις ασκήσεις που μπορούμε να διεξάγουμε για το σκοπό αυτό είναι να προσομοιώσουμε ότι πρόκειται να αγοράσουν τρόφιμα στην αγορά.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να χωρίσουμε τα παιδιά σε ζευγάρια όπου το ένα από αυτά θα ενεργεί ως πωλητής και το άλλο ως αγοραστής. Στη συνέχεια, πρέπει να δράσουν με βάση το τι θα έκαναν από τη στιγμή που εισέρχονται στο σούπερ μάρκετ ή την πόρτα του καταστήματος μέχρι να πάνε στο ταμείο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς θα το κάνουν και πώς θα απευθυνθούν στον πωλητή και αντίστροφα.

Υλικά: Για να πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα θα χρειαστούν ορισμένα παιχνίδια, αυτά θα είναι που οι μαθητές μας θα αγοράσουν πραγματικά. Σε περίπτωση που προσομοιώσουμε την αγορά σε ένα οπωροπαντοπωλείο, θα χρησιμοποιήσουμε φρούτα.

Συμβουλές: Ο δάσκαλος πρέπει να μεσολαβεί ανά πάσα στιγμή στη δραστηριότητα, καθώς στην αρχή θα πηγαίνουν στο μπολ με τα φρούτα με οποιονδήποτε τρόπο και δεν θα σέβονται τις οδηγίες επικοινωνίας τόσο εύκολα.

Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να εξηγήσετε πώς πρέπει να επικοινωνούν με ευγενικό τρόπο καθώς και τις πιθανές φράσεις που μπορούν να πουν ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα: όταν φτάσετε σε ένα μέρος  λέτε καλημέρα, αν θέλετε να αγοράσετε κάτι πριν θα χρειαστεί να ρωτήσετε, μπορώ να έχω ένα κιλό μπανάνες; Κλπ.

Στη Nannuka μπορείτε να βρείτε πλήθος ειδικών παιδαγωγών, που εφαρμόζουν ευφάνταστες ιδέες και εξατομικευμένες δραστηριότητες για κάθε ξεχωριστό παιδί!

Ακολουθήστε μας στο Google News

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του HugMag μέσα από το Google News.

Πρόσφατα

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν...

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα...

Η νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

Αν είσαι μαθητής-τρια ή γονέας μαθητή που έχει βιώσει...

Οι πιο δύσκολοι γλωσσοδέτες… Ώρα για πολύ γέλιο

Οι γλωσσοδέτες, έχουν μια μακρά παράδοση στην Ελλάδα, πρόκειται...
spot_img

Newsletter

Απαγορευμένες τροφές για το ζάχαρο – Τι πρέπει να προσέξουμε;

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ομάδα μεταβολικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από υπεργλυκαιμία συνέπεια διαταραχών στην έκκριση ινσουλίνης, στη δράση της ή και στα δύο. Η...

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν συχνά τα παιδιά και κατ’ επέκταση και τους γονείς τους, οι οποίοι θέλουν να βρουν...

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα Activities Books με τη κάθε θεματική παρακάτω. Πασχαλινές ζωγραφιές για εκτύπωση Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο...

Η νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

Αν είσαι μαθητής-τρια ή γονέας μαθητή που έχει βιώσει σχολικό εκφοβισμό, μπορείς να κάνεις αναφορά περιστατικού στη νέα πλατφόρμα σχολικού εκφοβισμού του gov.gr. Λόγοι αναφοράς Σύμφωνα...

Υιοθεσία σκύλου – Καταφύγια και ΜΚΟ που μπορείς να επισκεφτείς

Πολλές φορές θέλουμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο, μέσα από τις πράξεις μας. Μια από τις πολλές πράξεις, που μπορούν...

Συμπτώματα εγκυμοσύνης ανά τρίμηνο – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα πιο κοινά πρώιμα σημεία και συμπτώματα εγκυμοσύνης μπορεί να περιλαμβάνουν: Απουσία περιόδου: Εάν είστε σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει περάσει μια εβδομάδα ή...

Νανουρίσματα – Οι πιο γλυκές μελωδίες

Τα νανουρίσματα αποτελούν έναν τρόπο σύνδεσης μεταξύ του παιδιού και του φροντιστή. Έχουν την μαγεία να ηρεμούν και να προετοιμάζουν τα παιδιά, για έναν...

Οι πιο δύσκολοι γλωσσοδέτες… Ώρα για πολύ γέλιο

Οι γλωσσοδέτες, έχουν μια μακρά παράδοση στην Ελλάδα, πρόκειται για φράσεις ή σειρές λέξεων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δύσκολο...

Πώς να διακοσμήσετε το σπίτι αν αγαπάτε την τέχνη

Είναι γεγονός ότι η τέχνη βρίσκεται παντού και βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Είναι “γεννημένη” για να αφυπνίζει όλες μας τις αισθήσεις και μας βοηθά...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.