ξένων γλωσσών

Οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών στην προσχολική ηλικία

Όλο και περισσότερα παιδιά, πλέον και μικρότερων ηλικιών επιλέγουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών ως εξωσχολική δραστηριότητα. Τα οφέλη της, πολλά και όχι μόνο γλωσσικού ενδιαφέροντος, αλλά επιπλέον κοινωνικού, καθώς και συναισθηματικού. Κανείς θα αναρωτηθεί, ποια μπορεί να είναι αυτά τα οφέλη; Πρωταρχικός στόχος της εκμάθησης της ξένης γλώσσας είναι η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου,