Η μελέτη παρατηρεί ότι αν και τα παιδιά από τις εύρωστες οικονομικά οικογένειες ήταν “εκτεθειμένα” σε περισσότερες λέξεις κατά μέσο όρο, τα παιδιά των φτωχότερων αλλά φαν της… κουβέντας οικογενειών είχαν παρόμοιες λεκτικές δεξιότητες και αντίστοιχη εγκεφαλική δραστηριότητα με εκείνα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό εύρημα που εμπνέει τους γονείς όλων των οικονομικών δυνατοτήτων να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους- ακόμα και από τη βρεφική ηλικία, για παράδειγμα με το να απαντούν στους ήχους που κάνουν τα παιδιά τους, ενθαρρύνοντάς τα να τους απαντήσουν ή να μιμούνται τις γκριμάτσες τους.