Αρχική » Για Γονείς Και Οικογένειες » Ειδικός παιδαγωγός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδικός παιδαγωγός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι ο ειδικός παιδαγωγός;

Ο Ειδικός Παιδαγωγός δουλεύει με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δηλαδή παιδιά με μικρές ή και πιο μεγάλες δυσκολίες μάθησης.

Ο τρόπος που δουλεύει ο Ειδικός παιδαγωγός αφορά σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Πριν ξεκινήσει η συνεργασία, καθοριστικής σημασίας είναι η αξιολόγηση του παιδιού προκειμένου να υπάρχει ένα πρόγραμμα βοήθειάς του, βασισμένο στις ανάγκες του. 

Απώτερος στόχος του Ειδικού Εκπαιδευτικού είναι ο κατάλληλος εφοδιασμός του παιδιού με στρατηγικές για να επιτευχθεί η ανεξαρτητοποίησή του στη μάθηση, αλλά και η μετέπειτα επιτυχία και ανέλιξη στη ζωή του.

Τι είναι οι μαθησιακές Δυσκολίες

Σύμφωνα με τον ορισμό του Kirk (1962),

«Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν την κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν ως διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, στον λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή στην αριθμητική. Εμπεριέχουν συνθήκες όπως αντιληπτικές ανεπάρκειες, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία, εξελικτική αφασία κλπ. Στις δυσκολίες δεν περιέχονται εκείνα τα προβλήματα μάθησης που οφείλονται σε οπτικές ακουστικές ή κινητικές ανεπάρκειες, σε νοητική καθυστέρηση, σε συναισθηματικές διαταραχές ή σε περιβαλλοντική αποστέρηση».

Ο ορισμός αυτός μέχρι σήμερα εξακολουθεί να γίνεται αποδεκτός.

Συχνές μαθησιακές δυσκολίες

Μία πρώτη μαθησιακή δυσκολία είναι η γνωστότερη σε όλους δυσλεξία, δηλαδή η Διαταραχή της ανάγνωσης ή αλλιώς η Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης.

Είναι μία από τις πιο συχνές μορφές Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, η οποία συνδέεται με τις λειτουργίες της ομιλίας αλλά και με τη μαθηματική σκέψη του παιδιού. Η δυσλεξία είναι η πιο κοινή μαθησιακή δυσκολία. Το 70%-80% των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Πολλές φορές είναι συνδεδεμένη με χαμηλό νοητικό επίπεδο, αλλά δεν είναι έτσι. Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν μέσο ή και υψηλότερο νοητικό δείκτη από το μέσο όρο της ηλικίας τους. 

Μία δεύτερη δυσκολία είναι η Διαταραχή στη γραπτή έκφραση ή Ειδική διαταραχή της ορθογραφίας.

Τα παιδιά με αυτό το γνωστικό προφίλ έχουν σημαντικές ελλείψεις στην ορθογραφία συγκριτικά με συνομήλικούς τους. Υπάρχει ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση των μαθητών με τη χρήση στρατηγικών, όπως για παράδειγμα με εικονογραφημένη μορφή των λέξεων που τίθενται ως στόχοι. 

Μία ακόμα δυσκολία είναι η Διαταραχή στα μαθηματικά ή αλλιώς η Ειδική διαταραχή στις μαθηματικές ικανότητες.

Δεν είναι λίγοι οι μαθητές (5-9% του μαθητικού πληθυσμού) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά. Με τη δυσκολία αυτή οι μαθητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα σε πράξεις, π.χ στην εκμάθηση της προπαίδειας, αλλά και στην αντίληψη μαθηματικών εννοιών.   

Ειδική διαταραχή του λόγου ή Δυσφασία.

Η Ειδική Διαταραχή του Λόγου αφορά στην ανεπάρκεια των ικανοτήτων του λόγου. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζει πολύ αργή ανάπτυξη της ομιλίας χωρίς να είναι θέμα ιατρικό όπως κώφωση. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της διαταραχής είναι οι αλλαγές στα ψυχομετρικά κριτήρια ανάμεσα στις λεκτικές και μη λεκτικές γνωστικές ικανότητες και γίνεται εμφανής με δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου (Bishop & Adams, 1990). Τα παιδιά με τη δυσκολία αυτή παρουσιάζουν αρχικά προβλήματα στο μορφοσυντακτικό μέρος του λόγου και μετέπειτα στην ανάγνωση και γραφή. Επίσης, δυσκολεύονται να εξηγήσουν την έννοια νέων λέξεων, να τις ονοματ ή να γενικεύουν μια νέα συντακτική δομή. Έχουν χαμηλή επίδοση στα περισσότερα σχολικά μαθήματα, αλλά και σε άλλους τομείς της καθημερινής ζωής, ενώ δεν υστερούν σε άλλες γνωστικές ανεπάρκειες ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Η διαταραχή αυτή μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς υπερκινητικότητα. Για να γίνει διάγνωση της διαταραχής αυτής τα συμπτώματα πρέπει να έχουν αρχίσει μετά τον 5ο  χρόνο ζωής των παιδιών και να έχουν διάρκεια πάνω από έξι μήνες. Κύρια χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η έντονη και εμμένουσα υπερδραστηριότητα. Ακόμα στα χαρακτηριστικά της υπάρχουν η παρορμητικότητα, η μικρής διάρκειας προσοχή, η συναισθηματική υπερδιέγερση, η χαμηλή αντοχή στην αποτυχία, ενώ κάποιες φορές και αντικοινωνική συμπεριφορά. Παρουσιάζει υποχώρηση στην εφηβεία, αλλά παραμένουν τα προβλήματα μάθησης και κοινωνικότητας.

Σε ποια ηλικία ξεκινάει η παρέμβαση;

Η ειδική αγωγή είναι σκόπιμη παρέμβαση με στόχο να προλαμβάνει, να περιορίζει και να ξεπερνά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τη μάθηση και την ενεργή συμμετοχή του παιδιού, τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Η παρέμβαση στέφεται με μεγαλύτερη επιτυχία όταν ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την ανίχνευση κάποιας δυσκολίας.

Ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός καταλάβαινει πως το παιδί μένει πίσω συγκριτικά με τους συνομηλίκους είναι σημαντική η παραπάνω διερεύνηση. Έτσι, κάνει κάποιο ειδικό τεστ από έναν ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος με τη σειρά του κρίνει αν υπάρχει πράγματι κάποια μαθησιακή δυσκολία. Αν ναι θα παραπέμψει τους γονείς με το παιδί στα ΚΕΣΥ, όπου θα δοθεί επίσημη γνωμάτευση. 

Κριτήρια επιλογής ειδικού παιδαγωγού

Είναι μεγίστης σημασίας η κατάλληλη επιλογή ειδικού παιδαγωγού για τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.

Η επιλογή πρέπει αρχικά να βασίζεται στις σπουδές του ανθρώπου. Θα πρέπει να έχει γνώσεις στην Ειδική Αγωγή και να έχει εμπειρία. Ακόμα, σημαντική είναι η αξιολόγηση που θα πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την ανεύρεση των μαθησιακών δυσκολιών. Είναι σημαντική η επεξήγηση της στοχοθεσίας που θέτει ο ίδιος ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού.

Ακόμη, ο ειδικός παιδαγωγός είναι σημαντικό να μιλάει με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που έχει το παιδί. Έτσι θα υπάρχει κοινή πορεία αλλά και συνεχής ενημέρωση για την πρόοδό του. Τέλος, δε μπορούμε να μην πούμε τη σπουδαιότητα της αρμονικής σχέσης μεταξύ του ειδικού παιδαγωγού με το παιδί.  

Ειδικό κέντρο ή ειδικός παιδαγωγός?

Η υπεροχή των κέντρων παρέμβασης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι διττή. Αφενός, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία του προσωπικού λόγω της μεγάλης προσέλευσης παιδιών συγκριτικά με τα ιδιαίτερα μαθήματα. Αφετέρου πίσω από τον ειδικό παιδαγωγό υπάρχει μία ολόκληρη επιστημονική ομάδα. Ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής και σύμβουλος γονέων. Όλοι πρέπει να συμφωνούν όταν χρειαστεί για την πορεία του μαθητή ή προχωράνε σε αξιολόγηση αν δουν σημάδια που χρειάζονται εξήγηση.  

Ειδικοί παιδαγωγοί – Πολύτιμοι σύμμαχοι της οικογένειας!

Ξέρετε ότι το παιδί σας είναι ξεχωριστό. Έχει ιδιαίτερες ικανότητες και αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση, όταν τις ανακαλύπτει. Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού και του παιδοψυχολόγου στον εντοπισμό αυτών των ιδιαίτερων ικανοτήτων και την καλλιέργειά τους είναι καθοριστικός. Οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν την εμπειρία, έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν κάθε φορά με τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού.

Παιδιά με μαθησιακές ή αναπτυξιακές δυσκολίες, χρειάζονται ειδική υποστήριξη από παιδαγωγούς που έχουν εκπαιδευτεί στο να δίνουν κίνητρα και να ενθαρρύνουν. Το ίδιο και τα παιδιά με διαταραχές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, δυσλεξία, ΔΕΠΥ, ανάγκη για λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία. Να βλέπουν τις ιδιαιτερότητες των παιδιών ως ευκαιρίες για να μάθουν διαφορετικά, με τον δικό τους τρόπο.

Η γνώση των ειδικών αναγκών ενός παιδιού είναι δύναμη. Συμβάλει στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησής του και στη συνειδητοποίηση της κατάστασης. Άρα και στην αναζήτηση των μέσων και των τρόπων, για να επιτύχει κανείς μέσα από αυτές. Να επιτύχει όχι παρά τις ειδικές ανάγκες του αλλά… εξαιτίας τους, χάρη σε αυτές!

Οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι ένα σημαντικό στήριγμα και η συμβολή τους στην ισορροπία μιας οικογένειας είναι πολύτιμη!

Στη Nannuka θα βρείτε ειδικούς παιδαγωγούς για ατομικές συνεδρίες στο σπίτι. Επιπλέον για παράλληλη στήριξη στο σχολείο, για συμβουλευτική γονέων ή και για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας επιθυμείτε. Επιλέξτε από τα εξακριβωμένα προφίλ των οποίων έχουμε ελέγξει τα διπλώματα και τις πιστοποιήσεις. Έτσι θα νιώσετε σίγουροι ότι θα παρέχετε στο παιδί σας τα τέλεια εφόδια για να ανακαλύψει και να αγαπήσει τις δεξιότητές του. 

δυσλεξία

Δυσλεξία – Όσα πρέπει να ξέρεις

Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία, μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, που επηρεάζει την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στον εγκέφαλο. Οι άνθρωποι με δυσλεξία έχουν δυσκολία...
δυσλεξία

Δυσλεξία – διάγνωση, ιδέες για μελέτη στο σπίτι

Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία είναι η πιο κοινή από τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ). Η ονομασία της παράγεται από το «δυς» και «λόγος»,...
ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες

ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΔ: Δημιουργικές ιδέες για αποτελεσματικότερο διάβασμα

Το σχολικό καθημερινό διάβασμα στο σπίτι είναι μια διαδικασία που συνήθως απωθεί όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν δεν έχουν μάθει από μικρή ηλικία...
ΚΕΔΑΣΥ

ΚΕΔΑΣΥ – Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά Τι είναι τα ΚΕΔΑΣΥ; Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ανάγκη τους θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο...
μαθησιακές δυσκολίες

Πώς νιώθει ένας μαθητής που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στις μέρες μας, είναι μια γνωστή σε όλους μας και συνηθισμένη κατάσταση η οποία επηρεάζει περίπου...
παράλληλη στήριξη

Παράλληλη στήριξη | Οδηγός

Με τον όρο παράλληλη στήριξη εννοείται η συνοδεία μαθητών, με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, από άτομα διάφορων ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής,...