Οδηγός για Παράλληλη Στήριξη

Τι είναι η παράλληλη στήριξη;

Με τον όρο παράλληλη στήριξη εννοείται η συνοδεία μαθητών, με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, από άτομα διάφορων ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής, δηλαδή από ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και εργοθεραπευτές. Το είδος της ειδικότητας του ατόμου που θα αναλάβει την παράλληλη στήριξη ενός παιδιού θα κριθεί από τις ανάγκες που παρουσιάζει το ίδιο. Ο θεσμός της προβλέπεται από τη Νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής και δεν αφορά σε απλή φύλαξη του παιδιού. Η παράλληλη στήριξη στοχεύει στην ενίσχυση και την ομαλή ένταξη του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αδυνατεί να κατορθώσει μόνο του. 

Η παράλληλη στήριξη είναι δύο ειδών: δημόσια και ιδιωτική.

Για την έγκριση της παράλληλης στήριξης μέσω δημοσίου θα πρέπει πρώτα το παιδί να έχει γνωμάτευση και πρόταση για παράλληλη στήριξη από το οικείο ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Μετά τη γνωμάτευση των ΚΕΣΥ ακολουθεί η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη διεύθυνση του σχολείου.

Αν δεν έχει δοθεί έγκριση από τα ΚΕΣΥ για παράλληλη στήριξη του παιδιού, αλλά τόσο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι το παιδί τη χρειάζεται, τότε μπορούν να προβούν οι γονείς στην ανεύρεση ατόμου ιδιωτικά. 

 

Πότε ένα παιδί τη χρειάζεται;

Οι μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής μάθησης χρειάζονται παράλληλη στήριξη.

Μερικές από τις περιπτώσεις που ένα παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη είναι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ-Υ).

Επίσης παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχικές – συναισθηματικές διαταραχές.

Τέλος, είναι και οι περιπτώσεις με νοητική αναπηρία, αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Στα παιδιά με αναπηρίες δεν συγκαταλέγονται οι μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις.  

 

Πώς επιλέγουμε ειδικό παιδαγωγό;

Βασικός παράγοντας επιλογής ειδικού παιδαγωγού για το παιδί είναι το άτομο αυτό να είναι επαρκώς καταρτισμένο, προκειμένου να ανταπεξέλθει όσον το δυνατό καλύτερα μπορεί σε μία επιτυχημένη συνεργασία μαζί του και στις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την σχολική χρονιά.

Ο ειδικός εκπαιδευτικός που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που απαρτίζουν το παιδί.

Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ικανότητες του μαθητή και να παρεμβαίνει κατάλληλα βάσει των δυσκολιών. 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να είναι ένα άτομο υπεύθυνο τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στις εξωτερικές δραστηριότητες του μαθητή, όπως τα διαλείμματα, τις επισκέψεις και τις εκδηλώσεις.  Φυσικά, ακρογωνιαίο λίθο σε μία επιτυχημένη συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με τον μαθητή αποτελεί το «χτίσιμο» μιας υγειούς σχέσης και εμπιστοσύνης προκειμένου να καταφέρει ο μαθητής να πετύχει το καλύτερο δυνατό που ο ίδιος μπορεί να επιτύχει.  

 

Πόσο κοστίζει;

Όπως προαναφέρθηκε η παράλληλη στήριξη χωρίζεται σε δημόσια και σε ιδιωτική.

Στην περίπτωση της δημόσιας παράλληλης στήριξης το κόστος το αναλαμβάνει το κράτος για όσο διάστημα κρίνεται πως την χρειάζεται το παιδί.

Στην περίπτωση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης το κόστος το αναλαμβάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού. Ο τρόπος πληρωμής σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν οι γονείς με τον ειδικό παιδαγωγό.