Η νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

ΠαιδίΕκπαίδευσηΗ νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

Αν είσαι μαθητής-τρια ή γονέας μαθητή που έχει βιώσει σχολικό εκφοβισμό, μπορείς να κάνεις αναφορά περιστατικού στη νέα πλατφόρμα σχολικού εκφοβισμού του gov.gr.

Λόγοι αναφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5029/2023 κάθε μορφή σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, ρατσιστικής, σεξουαλικής, ηλεκτρονικής, διαδικτυακής ή άλλης βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, που πλήττει τη σχολική κοινότητα και διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά ενδοσχολική βία και εκφοβισμό, και μπορείτε να την αναφέρετε, και ιδίως:

 • η προσβολή της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψης του μαθητή,
 • η συστηματική ή σκόπιμη ή επαναλαμβανόμενη απειλή και προσβολή της προσωπικότητας, της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής ισορροπίας των μαθητών,
 • η ανεπιθύμητη, επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και η ανάλογη συμπεριφορά εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει πραγματική ή αντιληπτή ανισορροπία δύναμης,
 • η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και ο βίαιος αποκλεισμός μαθητών είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από τη συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική ζωή, καθώς και ο εν γένει κοινωνικός αποκλεισμός, οι απειλές και η ψυχολογική βία στις επαφές των μαθητών με τους συμμαθητές τους,
 • η επιβολή με τη βία και ο εξαναγκασμός σε πράξεις ή παραλείψεις παρά τη θέληση των μαθητών,
 • οποιαδήποτε μορφή βίαιης ή απαξιωτικής συμπεριφοράς ή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίαιων εκδηλώσεων που διαταράσσουν τη σχολική γαλήνη και πλήττουν το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας,
 • ο εκφοβισμός ή η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών ικανών να διαταράξουν την ψυχική ισορροπία και να πλήξουν μαθητές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
 • η προσβολή, οι διακρίσεις ή οι παρενοχλήσεις στη βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής καταγωγής, της φυλής, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας, της κατάστασης υγείας και της σωματικής ή άλλης πραγματικής κατάστασης του μαθητή. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως για μορφές βίας και συμπεριφορές που εκδηλώνονται προς εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποιος μπορεί να κάνει την αναφορά

Οποιοσδήποτε μαθητής/τρια δευτεροβάθμιας που έχει δεχθεί bullying ή ο γονέας/κηδεμόνας μαθητών/τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πώς κάνεις μια αναφορά

Δίνεις τα στοιχεία σου, συμπληρώνεις ένα απλό ερωτηματολόγιο και αναφέρεις το περιστατικό που σε αφορά.

Ποιος λαμβάνει την αναφορά;

Οι αιτήσεις φτάνουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα και σε τετραμελή ομάδα δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι προσεγγίζουν το εκάστοτε περιστατικό σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Εκπαιδευτικοί & Bullying στο σχολείο

Παρακάτω σας παραθέτουμε εγκεκριμένα προγράμματα, εκπαιδευτικά εργαλεία και εργαστήρια για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, που μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε εκπαιδευτικός.

Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ

Το υλικό στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτομέριμνας και ψυχικής υγείας των μαθητών/-τριών της Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανάπτυξη της γνώσης, την αναγνώριση του συναισθήματος και στην επιτέλεση της συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές/-τριες να κατανοούν με κριτική σκέψη τις συνέπειες των πράξεων τους και να θωρακίζουν κατά το δυνατόν και με βάση την ηλικία τους την ψυχική τους υγεία. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση στην αποφυγή των διάφορων κοινωνικών πιέσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών, η επικοινωνία και η δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αξιών και συναισθημάτων που κατευθύνουν τις πράξεις των μαθητών προς ασφαλείς επιλογές, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής και της θετικής εικόνας του εαυτού, και τέλος η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων, όπως η κριτική σκέψη, η δεξιότητα της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/-τριών, η οποία επιφέρει θετικά αποτελέσματα α) στην ενίσχυση της κοινωνικής-συναισθηματικής ικανότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, και β) στην καταστολή της εκδήλωσης αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Με την καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων, ο/η μαθητής/-τρια καθίσταται ενεργητικό μέλος στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο.

Χρώματα της Καλοσύνης

Το πρόγραμμα «Χρώματα της Καλοσύνης» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου. Εναρμονίζεται με τους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου  αιώνα: δεξιοτήτων ζωής, της ευεξίας, του περιβάλλοντος και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, εισάγονται σημαντικές έννοιες για επεξεργασία με τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη εκπαιδευτική επίδοση. Η συμπεριληπτική και ολιστική μεθοδολογία συμπληρώνει άλλα προγράμματα στο πλαίσιο των εργαστηρίων.

Τα προγράμματα που μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να συμβουλευτεί, βρίσκονται αναλυτικά στη νέα πλατφόρμα.

Με εκφοβίζουν στο σχολείο. Τι να κάνω;

 • Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε προσβάλει, να σε ταπεινώνει, να σε απειλεί, να σε κάνει να φοβάσαι, να σε υποχρεώνει να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις, να σε χτυπάει ή γενικά να σε κάνει να υποφέρεις.
 • Να θυμάσαι ότι η ασφάλεια και η προστασία σου στο σχολείο είναι το πιο βασικό δικαίωμά σου.
 • Αν σε εκφοβίζουν στο σχολείο, μην νομίζεις ότι έκανες κάτι εσύ για να το προκαλέσεις. Δεν είναι δικό σου λάθος! Μην κατηγορείς τον εαυτό σου για αυτό που σου συμβαίνει.
 • Όταν σε εκφοβίζουν, προσπάθησε όσο μπορείς να μη δείξεις την αναστάτωση και το άγχος που νιώθεις. Σε εκφοβίζουν γιατί θέλουν να σε δουν να πληγώνεσαι και να φοβάσαι, έτσι ικανοποιούνται. Κράτα όσο μπορείς την ψυχραιμία σου και συμπεριφέρσου με αυτοπεποίθηση:
  α) Είτε λέγοντας σε εκείνους/ες που σε εκφοβίζουν ότι δεν σου αρέσει καθόλου αυτά που σου λένε ή σου κάνουν. Φύγε και ανάφερε το γεγονός αμέσως σε κάποιον/α εκπαιδευτικό.
  β) Είτε αγνοώντας εκείνον/η που εκφοβίζει, καθώς αυτός/ή θέλει να αντιδράσεις. Άμα δεν αντιδράσεις, μπορεί να πάψει να βρίσκει ενδιαφέρον και να σταματήσει.
  Σε κάθε περίπτωση, μην αντιδράσεις με βία και μην αντεπιτεθείς για να σταματήσεις τον εκφοβισμό. Αυτό μπορεί να χειροτερεύσει τη κατάσταση.
 • Εάν νιώθεις αναστάτωση και άγχος μην μένεις μόνος/η, φρόντισε να είσαι με συμμαθητές και συμμαθήτριες, οι οποίοι/ες σου συμπεριφέρονται καλά, τους/τις εμπιστεύεσαι και μπορούν να σε υποστηρίξουν.
 • Ο εκφοβισμός μπορεί να σε κάνει να νιώθεις στενοχώρια και ότι δεν αξίζεις. Αυτό, όμως, δεν είναι αλήθεια. Να είσαι περήφανος/η για τον εαυτό σου. Να σκέφτεσαι τα πράγματα που σε κάνουν μοναδικό/ή και ξεχωριστό/ή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όλοι είναι μεταξύ τους διαφορετικοί και όλοι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και καλοσύνη.
 • Μην ανέχεσαι να συνεχίζουν να σε εκφοβίζουν με την ελπίδα ότι θα σταματήσουν. Συνήθως, αυτή η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει.
 • Μίλα, μη φοβάσαι. Μην το κρατάς μυστικό. Μη συνεχίζεις να υποφέρεις στη σιωπή. Μην αφήνεις αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις να συνεχιστεί.
 • Είναι σημαντικό να μιλήσεις αμέσως και να ζητήσεις βοήθεια από τους/τις ενήλικες που εμπιστεύεσαι: γονείς, εκπαιδευτικούς κ.ά. Μπορούν να σε υποστηρίξουν, να σε προστατεύσουν και να βοηθήσουν ώστε να σταματήσει ο εκφοβισμός.
 • Μπορείς, επίσης, να αναφέρεις ότι σε εκφοβίζουν και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (stop-bullying.gov.gr/incident/) αναφοράς περιστατικού… Το μήνυμα σου θα παραληφθεί αμέσως από τους/τις υπεύθυνους/ες του σχολείου. Θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπισθεί ο εκφοβισμός και να νιώθεις καλά και ασφαλής.

Η Nannuka μέσα από την υπηρεσία των ψυχολόγων της, βρίσκεται δίπλα σε κάθε μαθητή-τρια, που βιώνει κάθε μορφή κακοποίησης. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις!

Πηγή: stop-bullying.gov.gr

Ακολουθήστε μας στο Google News

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του HugMag μέσα από το Google News.

Πρόσφατα

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν...

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα...

Οι πιο δύσκολοι γλωσσοδέτες… Ώρα για πολύ γέλιο

Οι γλωσσοδέτες, έχουν μια μακρά παράδοση στην Ελλάδα, πρόκειται...

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου – Με παραδείγματα

Όπως μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της έκθεσης...
spot_img

Newsletter

Απαγορευμένες τροφές για το ζάχαρο – Τι πρέπει να προσέξουμε;

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ομάδα μεταβολικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από υπεργλυκαιμία συνέπεια διαταραχών στην έκκριση ινσουλίνης, στη δράση της ή και στα δύο. Η...

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν συχνά τα παιδιά και κατ’ επέκταση και τους γονείς τους, οι οποίοι θέλουν να βρουν...

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα Activities Books με τη κάθε θεματική παρακάτω. Πασχαλινές ζωγραφιές για εκτύπωση Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο...

Υιοθεσία σκύλου – Καταφύγια και ΜΚΟ που μπορείς να επισκεφτείς

Πολλές φορές θέλουμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο, μέσα από τις πράξεις μας. Μια από τις πολλές πράξεις, που μπορούν...

Συμπτώματα εγκυμοσύνης ανά τρίμηνο – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα πιο κοινά πρώιμα σημεία και συμπτώματα εγκυμοσύνης μπορεί να περιλαμβάνουν: Απουσία περιόδου: Εάν είστε σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει περάσει μια εβδομάδα ή...

Νανουρίσματα – Οι πιο γλυκές μελωδίες

Τα νανουρίσματα αποτελούν έναν τρόπο σύνδεσης μεταξύ του παιδιού και του φροντιστή. Έχουν την μαγεία να ηρεμούν και να προετοιμάζουν τα παιδιά, για έναν...

Οι πιο δύσκολοι γλωσσοδέτες… Ώρα για πολύ γέλιο

Οι γλωσσοδέτες, έχουν μια μακρά παράδοση στην Ελλάδα, πρόκειται για φράσεις ή σειρές λέξεων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δύσκολο...

Πώς να διακοσμήσετε το σπίτι αν αγαπάτε την τέχνη

Είναι γεγονός ότι η τέχνη βρίσκεται παντού και βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Είναι “γεννημένη” για να αφυπνίζει όλες μας τις αισθήσεις και μας βοηθά...

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου – Με παραδείγματα

Όπως μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της έκθεσης στο σχολείο, μια έκθεση, αποτελείται από παραγράφους. Χωρίς τις παραγράφους δεν θα υπήρχε καμία συνοχή...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.