Μελέτη δημοτικού | Οδηγός για γονείς

ΠαιδίΕκπαίδευσηΜελέτη δημοτικού | Οδηγός για γονείς

Ποιος είναι ο ρόλος του γονιού στη μελέτη δημοτικού;

Πολύ συχνά οι γονείς κάνουμε το λάθος να υπερ-εμπλεκόμαστε στην προσπάθεια του παιδιού, και να αγχωνόμαστε υπερβολικά, μετατρέποντας το καθήκον του παιδιού μας σε τιμωρία, και τη δίψα για μάθηση σε απέχθεια. Ο πιο σημαντικός ρόλος είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα ενισχύσουν το κίνητρο για μάθηση, θα καλλιεργήσουν το αίσθημα προσωπικής ευθύνης των παιδιών μας, εγκαθιδρύοντας καλές συνήθειες για τη μελέτη των παιδιών μας. Η μελέτη δημοτικού αποτελεί πρόκληση για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς συχνά.

Δίνουμε χρόνο για προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε νέας σχολικής χρονιάς. 

Κάθε νέα σχολική χρονιά σηματοδοτείται με νέα δεδομένα και διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις που τα παιδιά καλούνται να ανταπεξέλθουν. Σε συνδυασμό με αλλαγές που πιθανόν ενυπάρχουν στην κοινωνική ζωή των παιδιών, στο σχολικό περιβάλλον, στην οικογενειακή τους ζωή, οι νέες συνθήκες μπορεί να γίνουν ακόμα πιο απαιτητικές. Οι γονείς οφείλουμε να δείξουμε υπομονή και να προσφέρουμε χρόνο για την προσαρμογή αυτή στο σχολικό γίγνεσθαι, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου αποτελεί και η μελέτη στο σπίτι.

Παραμένουμε ψύχραιμοι σε παράπονα και άρνηση για ενασχόληση με τα σχολικά καθήκοντα στο σπίτι. 

Αυτά είναι σημάδια άγχους, αγωνίας και φόβου των παιδιών απέναντι στα νέα σχολικά τους καθήκοντα και σταδιακά θα υποχωρήσουν.  Είναι σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα τους, να δείχνουμε την κατανόησή μας και να τα καθησυχάζουμε πως πρόκειται για μια φάση που θα περάσει.

Ενθαρρύνουμε και καθοδηγούμε τα παιδιά να αντιληφθούν ότι η μελέτη στο σπίτι και η οργάνωσή της αποτελούν δική τους ευθύνη και υποχρέωση.  

Ο ρόλος μας ως γονείς σε καμία περίπτωση δεν είναι να αναλάβουμε την μελέτη τους αλλά να τα καθοδηγήσουμε και να ενθαρρύνουμε να αποδεχτούν τη σχολική εργασία ως κομμάτι της καθημερινότητάς τους κι ως μια δική τους ατομική ευθύνη.

Οι τιμωρίες ή οι υπερβολικές επιβραβεύσεις, δεν ενισχύουν αυτή την προσπάθεια μας. Είναι σημαντικό με μέτρο πάντα, να δίνουμε έμφαση στην επιτυχία και στην καλή προσπάθεια. Ένας καλός κανόνας είναι να παρέχουμε τουλάχιστον 3 επιβραβεύσεις για κάθε διόρθωση – παρατήρηση και να ενθαρρύνουμε τη σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του παιδιού και όχι με την δουλειά των άλλων.

Αποφεύγουμε τα αντιπαραγωγικά σχόλια, και βοηθάμε το παιδί μας να αναπτύξει ανεξαρτησία μέσω της σταδιακής εκχώρησης ευθυνών. Έτσι, τα παιδιά γίνονται υπεύθυνα για την προετοιμασία της σχολικής τους σάκας, φροντίζουν για την καλή εικόνα των βιβλίων και των τετραδίων τους και, σε επόμενη φάση, συγκροτούν το πρόγραμμά τους (π.χ. ώρα παιχνιδιού, ώρα διαβάσματος κ.λ.π.).

Γινόμαστε πρότυπο και δίνουμε το παράδειγμα.  Κατά τη διάρκεια της μελέτης των παιδιών, αποφεύγουμε την ενασχόλησή μας με κάτι που θα αποσπάσει την προσοχή τους όπως η τηλεόραση ή κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πολύ ενθαρρυντικό και αποδοτικό θα ήταν να προτείνετε στα παιδιά να δουλέψετε μια ώρα που και εσείς θα έχετε να ολοκληρώσετε κάποια δική σας δουλειά.

Προσφέρουμε χρόνο για παιχνίδι και διασκέδαση. Η ανάγκη των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας για παιχνίδι είναι κυρίαρχη και δεν πρέπει να παραγκωνίζεται προς χάρη της μελέτης. Όσο σημαντικό είναι να ολοκληρώνουν τα παιδιά την απογευματινή τους μελέτη, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχουν την ευκαιρία για ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι κάτι που επιτρέπει τη συγκέντρωσή τους κατά την ώρα της μελέτης, αφού γνωρίζουν ότι μετά την ολοκλήρωσή της, θα έχουν το χρόνο να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν με τον τρόπο που θα επιλέξουν.

Ποιοι είναι οι προβληματισμοί στην συμμετοχή του γονιού στη μελέτη στο σπίτι;

Η συνεχής συμμετοχή του γονέα στη μελέτη του παιδιά μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες καθοριστικές για τη σχέση του παιδιού μαζί του, την απόκτηση ανεξαρτησίας αλλά και την μαθησιακή του.

Πιο συγκεκριμένα:

Συχνά επέρχεται σύγχυση στο παιδί αν οι διδακτικές τεχνικές που ακολουθούν διαφέρουν από εκείνες που ακολουθούνται στην τάξη.
Το παιδί χάνει το αίσθημα αυτεπάρκειας και πρωτοβουλίας γιατί πάντα κάποιος άλλος αναλαμβάνει τα δύσκολα έργα για εκείνο.
Το διάβασμα μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων δημιουργώντας εντάσεις και αρνητικές στάσεις απέναντι στο διάβασμα και το σχολείο.
Το παιδί καθυστερεί να ωριμάσει και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύεται με τις επιδόσεις του στην τάξη γιατί ο γονιός τον βοηθάει στο σπίτι.
Αυξάνεται ο χρόνος διαβάσματος (εμπλέκονται πολλοί στην μελέτη και το παιδί καθυστερεί από πρόθεση επινοώντας διάφορες αφορμές).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στη μελέτη σχολείου;

Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να διαχειρίζονται το χρόνο τους σωστά και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν βοηθήσουμε το παιδί:

Να ξεκινά νωρίς την εργασία του και να μην την αφήνει για αργότερα που θα είναι κουρασμένο.

Να αναπτύξει ένα καθημερινό πρόγραμμα κατ’ οίκον εργασίας, όπως και άλλων δραστηριοτήτων.

Να υπολογίζει πόση ώρα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσει το κάθε μάθημα και να προγραμματίζει αναλόγως. Έτσι θα βοηθηθεί στο να μάθει να κατανέμει σωστά το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

Να δημιουργεί το δικό του πρόγραμμα (φαγητό, ξεκούραση, μελέτη, παιχνίδι, βόλτα, κλπ).

Να φτιάχνει οπτικά βοηθήματα (σχεδιαγράμματα ή χάρτες) του υλικού που έχει να μελετήσει, να υπογραμμίζει ή να σημειώνει στο περιθώριο, για καλύτερη κατανόηση.

Να ελέγχει πάντα αυτό που γράφει αφού το ολοκληρώσει, με κριτήριο την επιτυχία ή αποτυχία στο στόχο της εργασίας, το βαθμό αναγνωσιμότητάς της (γραφικός χαρακτήρας), τα ορθογραφικά λάθη, τον τονισμό, τα σημεία στίξης, τη σύνταξη.

Να αυτοαξιολογεί κάθε ημέρα τον εαυτό του ώστε να εντοπίζει πιθανά σημεία βελτίωσης μόνο του (πχ. Έκανα όλες τις εργασίες με προσοχή & επιμέλεια; Έκανα καλά γράμματα και απέφυγα τις μουντζούρες; Προσπάθησα να τελειώσω γρήγορα, χωρίς να χαζεύω; Τελείωσα στο χρόνο που υπολόγισα;)

Να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ευχάριστες δραστηριότητες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβράβευση.

Να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για πιο αποτελεσματική μελέτη

Πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί η μελέτη στο σπίτι;

Ο χρόνος της κατ΄ οίκον εργασίας σε καμία περίπτωση δεν ορίζεται με έναν κανόνα αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τάξη που φοιτά ο μαθητής αλλά και από το μαθησιακό του επίπεδο.

Έτσι θα μπορούσε κανείς να προτείνει ότι για ένα παιδί που φοιτά στην Β Δημοτικού ο χρόνος μπορεί να κυμαίνεται από 15-20 λεπτά, και σταδιακά να φθάσει στα 60-120 λεπτά στην Στ’ τάξη.

Και αυτή είναι μια αποδεδειγμένη επιστημονικά εκτίμηση καθώς τόσος θεωρείται πως είναι ο χρόνος που μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένα στην εργασία τους τα παιδιά.

Εάν αφιερώνει το παιδί περισσότερο χρόνο ή λιγότερο, τότε καλό θα είναι να το συζητήσουμε με τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού.

Γιατί να βρείτε δάσκαλο μελέτης για παιδιά δημοτικού;

Πολλοί είναι οι γονείς που αναζητούν δασκάλους για κατ’ οίκον βοήθεια στην μελέτη παιδιά δημοτικού.

Αλήθεια σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να βρείτε έναν δάσκαλο μελέτης;

Μιλήσαμε με γονείς και μας είπαν 5 λόγους για να αναζητήσετε δασκάλα για μετά το σχολείο:

Έλλειψη χρόνου του παιδιού: Μία δασκάλα ξέρει πώς να οργανώσει τη μελέτη ώστε να επικεντρωθεί στα αληθινά σημαντικά και να μάθει στο παιδί έξυπνους τρόπους διαβάσματος

Έλλειψη χρόνου των γονιών: Όταν και οι δυο γονείς εργάζονται και επιστρέφουν σπίτι φορτισμένοι από όλη την ημέρα δεν έχουν την δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στην μελέτη των παιδιών.

Διαφορετικές ηλικίες παιδιών στην ίδια οικογένεια: Εάν υπάρχουν μικρότερα αδέλφια σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία τα οποία αναζητούν την προσοχή των γονιών, τότε η μελέτη γίνεται δύσκολη για τα μεγαλύτερα παιδιά

Αποφυγή εντάσεων μεταξύ γονιού και παιδιού: Η ώρα της μελέτης γίνεται ένα πεδίο τριβής των σχέσεων μικρών και μεγάλων, δημιουργώντας τοξικά συναισθήματα που καλλιεργούν την άρνηση του μαθητή να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του.

Μαθησιακές δυσκολίες: Στην περίπτωση που το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεται ενίσχυση τότε η βοήθεια ενός ειδικού παιδαγωγού είναι πολύτιμη

Σωστό διάβασμα στο δημοτικό, ώρες και τι πρέπει να περιλαμβάνει;

Η διάρκεια του σωστού διαβάσματος στο δημοτικό, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η συγκέντρωση, η μελέτη των μαθημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να βοηθήσουν κάθε παιδί:

  1. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο διάβασμα θα πρέπει να είναι αρκετός για να καλυφθούν όλα τα μαθήματα και οι εργασίες. Συνήθως, προτείνεται να διαβάζει για περίπου 1-2 ώρες ανά ημέρα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
  2. Είναι σημαντικό να τηρεί έναν σωστό ρυθμό και να κάνει σύντομες παύσεις για ανάπαυση και συγκέντρωση.
  3. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη δυσκολία των μαθημάτων. Ορισμένα μαθήματα μπορεί να απαιτούν περισσότερο χρόνο για διάβασμα από άλλα.

Ο καλύτερος τρόπος για να καθορίσετε τον σωστό χρόνο διαβάσματος για το παιδί σας είναι να παρακολουθείτε την απόδοσή του και να προσαρμόζετε το πρόγραμμα ανάλογα. Είναι σημαντικό να επιτρέπετε στο παιδί να έχει ισορροπημένη ζωή μεταξύ σχολείου, διαβάσματος και ελεύθερου χρόνου.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του HugMag μέσα από το Google News.

Πρόσφατα

Κατασκήνωση ή δραστηριότητες για παιδιά στο σπίτι;

Έφτασε η περίοδος αυτή όπου γονείς και παιδιά αναρωτιόμαστε...

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω καύσωνα – Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του Δήμου Αθηναίων,...

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν...

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα...
spot_img

Newsletter

Σημεία στίξης – Οδηγός για τη χρήση και τη σημασία τους

Τι είναι τα σημεία στίξης; Τα σημεία στίξης είναι σύμβολα που βάζουμε ανάμεσα στις λέξεις και μας διευκολύνουν στην ανάγνωση. Επιτρέπουν να διαβάζουμε ένα κείμενο με σωστό...

Back to school: Χρήσιμες συμβουλές για επιστροφή στα σχολεία

Καθώς βλέπουμε τα παιδιά μας να επιστρέφουν στα σχολεία, ας τους στείλουμε τις καλύτερες μας ευχές. Ας τους δείξουμε τη χαρά της μάθησης, την...

Οι καλύτερες σχολικές τσάντες – Για κάθε ηλικία

Η Back to School εποχή επέστρεψε! Η αγαπημένη στιγμή, μικρών και μεγάλων, είναι η αγορά σχολικής τσάντας. Δείτε την λίστα που προτείνει η Nannuka!

ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΔ: Δημιουργικές ιδέες για αποτελεσματικότερο διάβασμα

Το σχολικό καθημερινό διάβασμα στο σπίτι είναι μια διαδικασία που συνήθως απωθεί όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν δεν έχουν μάθει από μικρή ηλικία...

Montessori νηπιαγωγείο-Είναι κατάλληλο για το παιδί μου;

Ας δούμε τι περιλαμβάνει η μοντεσσοριανή εκπαίδευση σε επίπεδο προσχολικής ηλικίας, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχολείου Montessori, ώστε να μπορείτε...

Ζωγραφίζοντας μαθαίνουμε τη σχολική Ιστορία-Tips για γονείς

Αγαπητοί γονείς, Πολλοί απ’ εσάς αναρωτιέστε πώς θα μάθει το παιδί σας τη σχολική Ιστορία εύκολα χωρίς μουσκεμένες φατσούλες «γεμάτες όλο δεν μπορώ» ή «δεν...

Δραστηριότητες & παιχνίδια για μετά το σχολείο

Είτε τα παιδιά θέλουν να χαλαρώσουν είτε να αποβάλουν την περιττή ενέργεια που έχουν συσσωρεύσει, υπάρχει κάτι για όλους σε αυτήν τη λίστα δραστηριοτήτων...

Συνέντευξη με έναν δάσκαλο: Βασικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνουν οι γονείς

Η εύρεση ενός δασκάλου ιδιαιτέρων, που θα συνεργάζεται καλά με το παιδί σας, αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο της δημιουργίας μιας εξαιρετικής μαθησιακής εμπειρίας για...

Πρώτη μέρα στο σχολείο-Πώς προετοιμάζω το παιδί;

Η πρώτη μέρα στο σχολείο για άλλους φαντάζει συναρπαστική, για όλους αγχώδης και γενικά οι απορίες μικρών και μεγάλων για την πρώτη μέρα σε...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.