Αμοιβές φροντιστών το 2024-Πώς διαμορφώνονται;

ΝεολαίαΕργασίαΑμοιβές φροντιστών το 2024-Πώς διαμορφώνονται;

Όπως κάθε χρόνο, μεριμνήσαμε και φέτος και σας παραθέτουμε αναλυτικά τις ενδεικτικές αμοιβές των φροντιστών κάθε ειδικότητας για το 2024.

Ποιος είναι ο μισθός μιας babysitter;
Με πόσα χρήματα μπορείς να βρεις γηροκόμο;
Η χρέωση για ένα ιδιαίτερο μάθημα άλλαξε;

Πόσα χρήματα να δώσω στην κοπέλα;” Αμοιβές ανά ειδικότητα

Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη στους επαγγελματίες της Nannuka, ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται οι μισθοί φροντιστών για το 2024.

Οι babysitter που επιλέγουν να εργάζονται full time αμείβονται με 750-850€ τον μήνα. Αν επιλέξουν να εργαστούν part time, τον μήνα λαμβάνουν 400-550€ ή 6-7€ ανά ώρα. Για τις εσωτερικές babysitters, με 1 ρεπό τον μήνα, η αμοιβή τους ξεκινά από 1500€ τον μήνα.

Όπως μπορούμε να δούμε αναλυτικά, οι γηροκόμοι που απασχολούνται full time αμείβονται με 750-850€ το μήνα. Όταν απασχολούνται part time αμείβονται περίπου με τα μισά χρήματα ή με την ώρα, 6-7€/ώρα, εκτός αν πρόκειται για γηριατρικό νοσηλευτή, που η αμοιβή του ανά ώρα είναι 10€.

Οι βρεφονηπιοκόμοι αμείβονται τον μήνα με 800-900€ σε μια full time απασχόληση. Σε μια part time απασχόληση αμείβονται με 7-8€ την ώρα.

Οι νηπιαγωγοί αμείβονται με 800-900€ σε μια full time εργασία. Η part time τους αμοιβή αγγίζει τα 7-8€ την ώρα.

Οι δάσκαλοι στη Nannuka, εργάζονται ως part time και η αμοιβή τους είναι 12€ την ώρα, αλλά ως full time η αμοιβή τους αγγίζει τα 1000€.

Μια οικιακή βοηθός μπορεί να ξεκινήσει να αμείβεται τον μήνα με 850-1000€. Σε μια part time απασχόληση αμείβεται με 7-8€ την ώρα ή 50€ την ημέρα. Η αμοιβή μιας εσωτερικής οικιακής βοηθού αγγίζει τα 1200€.

Ένας λογοθεραπευτής, επαγγελματίας της Nannuka, αμείβεται με 15€ την ώρα.

Ένας παιδαγωγός, μηνιαίως αμείβεται με 800-850€, ενώ ωριαία με 7-8€. Όταν επιλέγει να εργάζεται live in, η αμοιβή του κυμαίνεται από 1500-2000€.

Ένας καθηγητής, αμείβεται με 15-20€ την ώρα.

Τέλος, ένας καθηγητής ξένων γλωσσών αμείβεται με 15€ ανά ώρα.

Πώς καθορίζονται οι αμοιβές φροντιστών & γιατί να τις ακολουθήσω;

Οι αμοιβές των φροντιστών καθορίζονται με βάση πολλούς παράγοντες και διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, την εμπειρία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον τύπο της φροντίδας που παρέχεται και άλλες παραμέτρους. Σε γενικές γραμμές, η αμοιβή ενός φροντιστή καθορίζεται με βάση τη ζήτηση και τη προσφορά στην αγορά εργασίας.

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αμοιβές των φροντιστών περιλαμβάνουν:

 1. Εμπειρία και Εκπαίδευση: Φροντιστές με περισσότερη εμπειρία ή εκπαίδευση μπορεί να ζητούν υψηλότερες αμοιβές.
 2. Τοποθεσία: Οι αμοιβές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Σε περιοχές με υψηλότερο κόστος διαβίωσης, οι αμοιβές μπορεί να είναι υψηλότερες.
 3. Τύπος Φροντίδας: Η φύση της φροντίδας που παρέχεται (π.χ., προσωπική φροντίδα, φροντίδα παιδιών, ιατρική φροντίδα) επηρεάζει τις αμοιβές.
 4. Ζήτηση και Προσφορά: Στις περιοχές με υψηλή ζήτηση για φροντιστές, οι αμοιβές μπορεί να είναι υψηλότερες.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις τοπικές και κανονιστικές πρακτικές για τις αμοιβές φροντιστών, καθώς και να λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω έναν φροντιστή;

Ένας τρόπος είναι το εργόσημο.

Το εργόσημο αντικαθιστά την πληρωμή των απασχολουμένων και καλύπτει και τις εισφορές τους στον ασφαλιστικό φορέα. Οι αμειβόμενοι με εργόσημο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας και επικουρικό.

Ποιες εργασίες, μπορούν να πληρωθούν με εργόσημο;

 • οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό),
 • οι κηπουρικές εργασίες,
 • η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,
 • η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
 • οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.),
 • η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),
 • η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

Διαδικασία έκδοσης-εξαργύρωσης εργοσήμου

Για την αμοιβή και ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής «Εργόσημο». Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου», δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι΄ αυτή με το «Εργόσημο». Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των παραπάνω απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν.

Κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) παράγονται δύο στελέχη. Το ένα απ΄ αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως αποδεικτικό απασχόλησης.

Το εργόσημο εκδίδεται επίσης, και ηλεκτρονικά μέσα από το e-banking οποιασδήποτε τράπεζας και εξαργυρώνεται από τον εργαζόμενο σε οποιοδήποτε κατάστημα της αντίστοιχης τράπεζας. Από το πληρωτέο ποσό του εργοσήμου παρακρατούνται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια αποδίδονται στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.
Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.
Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του «Εργοσήμου» με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το
Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου. Σε περίπτωση εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με μετρητά, το
Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης. Δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»), το οποίο αντιστοιχεί στην
αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση «Εργοσήμου» από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. – του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή.

Ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο» δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ΄ αυτόν υπηρεσίας.

Σημαντική σημείωση: Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.

αμοιβές φροντιστών
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές, προέκυψαν έπειτα από ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν από επαγγελματίες της Nannuka.

Πηγές:

ERGOSIMIOEGKYKLIOS43.pdf (kepea.gr)

Ας μάθουμε για το εργόσημο, απλά και κατανοητά! Γράφει η Μαρία Μούκα! – taxvoice.gr

Ακολουθήστε μας στο Google News

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του HugMag μέσα από το Google News.

Πρόσφατα

Ψυχολογία: Οι ευκαιρίες εργασίας στον επιστημονικό κλάδο που μελετά τον άνθρωπο

Είναι γεγονός ότι η επιστήμη της Ψυχολογίας, τα τελευταία...

Γ φάση προσλήψεων την Παρασκευή 27/10

Έως την ερχόμενη Παρασκευή 27/10 θα ανακοινωθεί η Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά;

5 soft skills να συμπεριλάβεις στο βιογραφικό σου, ως babysitter

Βλέπουμε συχνά να αναφέρεται σε διάφορα άρθρα και κείμενα...

7 Λάθη που πρέπει να αποφύγει κάθε babysitter

Το επάγγελμα του baby sitting αποτελεί ένα επάγγελμα με...
spot_img

Newsletter

5 soft skills να συμπεριλάβεις στο βιογραφικό σου, ως babysitter

Βλέπουμε συχνά να αναφέρεται σε διάφορα άρθρα και κείμενα ο όρος soft skills και επαγγέλματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν όντως τα soft skills...

7 Λάθη που πρέπει να αποφύγει κάθε babysitter

Το επάγγελμα του baby sitting αποτελεί ένα επάγγελμα με μεγάλη ευθύνη και αρκετές προκλήσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αρκετές νέες babysitters...

Babysitting Tips για νέες νταντάδες

Εάν μόλις βρήκατε μια θέση εργασίας ως babysitter στη Nannuka και νιώθετε πως χρειάζεστε βοήθεια, για να ξεκινήσετε το babysitting, δίχως να υπάρχει κάποια...

Γιατί οι babysitters δεν ενδιαφέρονται για την αγγελία σας;

Αναζήτηση babysitter Η αναζήτηση babysitter αποτελεί μια αγχωτική διαδικασία αρκετές φορές. Ιδίως όταν πρόκειται για την εύρεση μιας άμεσης συνεργασίας. Πολλοί γονείς ξεκινούν να αναζητούν babysitter...

Απασχόληση παιδιού τους καλοκαιρινούς μήνες

Καθώς φτάνουμε προς το καλοκαίρι συχνά σκεφτόμαστε πώς θα καταφέρουμε να απασχολήσουμε τα παιδιά μας, ενώ βρισκόμαστε στην δουλειά. Μπορούμε να απασχολήσουμε τα παιδιά...

Νταντά | Ποια ταιριάζει σε εσάς;

Τι είναι η νταντά και ποιος ο ρόλος της; Όταν αναφερόμαστε σε μια νταντά, αναφερόμαστε σε μια επαγγελματία, που αναλαμβάνει τον ρόλο της φροντίδας και της...

Νταντάδες της γειτονιάς- Ένα πρόγραμμα που σε αφορά

Τι είναι το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς; Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπικής ζωής,...

Πιστοποίηση GBC – θα τονώσει την καριέρα σας

Αισθάνεστε πως η επαγγελματική σας ζωή είναι στάσιμη και δεν μπορείτε να βρείτε τόσες επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς οι απαιτήσεις των γονέων γίνονται διαρκώς και...

Οδηγός επιβίωσης για μια νέα babysitter: Τι πρέπει να ξέρει κάθε οικογένεια

Για το πρόγραμμα της babysitter, τυχόν συγκεκριμένους κανόνες σπιτιού, μέχρι και οδηγίες για το πώς λειτουργούν όλα, χρησιμοποιείστε αυτή τη λίστα ''ελέγχου'' για να...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.