Σταμάτης Μαστρομιχαλάκης

Full Stack Developer
Photo of Σταμάτης Μαστρομιχαλάκης

Με προπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα (City University Of Seattle) και μεταπτυχιακές στο Web & Mobile Computing (London South Bank University), ο Σταμάτης δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη Web Services / APIs καθώς και hybrid mobile applications που αντλούν δεδομένα από αυτά. Αν χρειάζεται να googlάρετε τους όρους για να καταλάβετε τι ακριβώς κάνει, δεν είστε οι μόνοι καθώς κι εμείς επικοινωνούμε καμιά φορά μαζί του καλύτερα με... νοήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διεθνή περιοδικά πάνω στην επεξεργασία σήματος/ εικόνας και τη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning).