Όροι χρήσης Κύπρος

Ο παρών δικτυακός τόπος (website) www.nannuka.com  είναι ιδιοκτησίες της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 98) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΝΟΥΚΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ  800570717 της ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών και Αριθμό Μητρώου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ): 129884901000. Μέσω αυτών η εταιρεία «NANNOYKA» προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.nannuka.com,  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Η ιστοσελίδα www.nannuka.com είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς γονείς και προς επαγγελματίες που ασχολούνται με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και οικιακές εργασίες. 

Μέσω της ιστοσελίδας οι ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες σε βρέφη, παιδιά,  ηλικιωμένους και ασχολούνται και με οικιακές εργασίες, στο εξής «επαγγελματίες» μπορούν να δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι γονείς, στο εξής «χρήστες» μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, να ενημερώνονται και να κάνουν κράτηση των υπηρεσιών μέσω του www.nannuka.com. H NANNOYKA δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στη συμφωνία που συνάπτουν οι επαγγελματίες και οι χρήστες. Οι χρήστες συμβάλλονται απευθείας με τους επαγγελματίες για τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Η NANNOYKA δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 

Χρήστες της εφαρμογής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

 

 1. Πώς δουλεύει η NANNOYKA 

 

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν προφίλ παροχής υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και για οικιακές εργασίες από τους επαγγελματίες και να πραγματοποιηθεί κράτηση τέτοιων υπηρεσιών από ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στη NANNOYKA  και να δει τα προφίλ που δημοσιεύονται, ωστόσο για να κάνει κράτηση υπηρεσιών σε ένα προφίλ ή για να δημοσιεύσει ένα προφίλ πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στη NANNOYKA. Με την εγγραφή και τη δημοσίευση του προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρείας από τους επαγγελματίες, τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούν και δημοσιεύουν θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης τους δηλαδή με την οριστική διαγραφή του προφίλ τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η NANNOYKA παρέχει μια ιστοσελίδα για επαγγελματίες και χρήστες ώστε να γνωρίζονται μεταξύ τους διαδικτυακά και να κάνουν κράτηση υπηρεσιών οι χρήστες από τους επαγγελματίες. Οι ευθύνες της NANNOYKA περιορίζονται απλώς στην παροχή διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τα προφίλ επαγγελματιών για την παροχή υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και για οικιακές εργασίες. Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και οικίες γίνεται με ιδία ευθύνη των χρηστών της NANNOYKA. Η NANNOYKA δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των προφίλ των επαγγελματιών ούτε την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή για οικιακές εργασίες από τους χρήστες της.

Η NANNOYKA μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, σε επαγγελματικούς χώρους, έπειτα από έγγραφη συμφωνία, ώστε να χρησιμοποιήσουν της υπηρεσίες της και να έχουν πρόσβαση στα προφίλ των επαγγελματιών, τα οποία κατά τη δημιουργία τους επέλεξαν να είναι  σε «δημόσια εμφάνιση».

 

1.1. Απόρρητο

 

Η Nannuka χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες εταιρείες  (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας.

 

 1. Όροι και Κανονισμοί για Επαγγελματίες  

 

Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και για οικιακές εργασίες μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (εφεξής «Προφίλ») ως επαγγελματίας. Με την εγγραφή, την αποστολή των στοιχείων σας και τη δημιουργία ενός προφίλ συναινείτε και δίνετε την άδειά σας στη NANNOYKA προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών που χρησιμοποιήσατε μέσω διαδικτύου. Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από τη ΝΑΝΝΟΥΚΑ για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ ως επαγγελματίας ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός.

Επομένως εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στη NANNOYKA είναι αληθινές, αξιόπιστες και σωστές. Επιπλέον ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε τη NANNOYKA σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. 

 Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην Ιστοσελίδα, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Εφεξής «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Αυτό το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της Nannuka, να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς.

Οφείλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα (Εφεξής «Πληροφορίες Εισόδου») εμπιστευτικές και ασφαλείς. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος και εννόμου συμφέροντος της NANNOYKA, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα στην περίπτωση που η NANNOYKA έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο. 

Μόνο με την εγγραφή σας ως επαγγελματίας και εφόσον αποδέχεστε τους όρους και κανονισμούς, η ιστοσελίδα θα σας παρέχει Υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω. 

Πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στο Τμήμα 2.1. του παρόντος εγγράφου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εγγραφή ως επαγγελματίας ενδέχεται να περιλαμβάνει και κάποιες πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης. 

Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας της ΝΑΝΝΟΥΚΑ μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό προφίλ του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΝΑΝΝΟΥΚΑ. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, η ΝΑΝΝΟΥΚΑ διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω επαγγελματία, ότι εντός 48 ωρών η ΝΑΝΝΟΥΚΑ θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία προφίλ σας στη ΝΑΝΝΟΥΚΑ ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η ΝΑΝΝΟΥΚΑ δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Σε περίπτωση διαγραφής προφίλ από επαγγελματία, η ΝΑΝΝΟΥΚΑ διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, τις αξιολογήσεις για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του με βαθμούς 1* και 2*, που έχει λάβει από χρήστες της πλατφόρμας καθώς και το λόγο διαγραφής του από την πλατφόρμα της ΝΑΝΝΟΥΚΑ. Η ΝΑΝΝΟΥΚΑ διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του επαγγελματία κρατούνται για 1 έτος στη βάση δεδομένων της ΝΑΝΝΟΥΚΑ σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου, και η διεύθυνση e-mail του επαγγελματία κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα της ΝΑΝΝΟΥΚΑ.

 

2.1. Υπηρεσίες NANNOYKA για Επαγγελματίες 

 

Οι υπηρεσίες NANNOYKA  προς τους επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 • Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (περιλαμβανόμενης και μιας εικόνας και βίντεο), στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες  
 • Τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και βαθμολογίων για χρήστες, οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά και λειτουργίες των Υπηρεσιών που παρέχει η NANNOYKA σε εσάς κατά καιρούς. 
 • Τη δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων σας.
 • Τη δυνατότητα προβολής στοιχείων των γονιών.
 • Τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα αφοσίωσης (loyalty program) της NANNOYKA
 • Τη δυνατότητα να αποσταλεί το προφίλ σας μέσω email από εκπρόσωπο της ΝΑΝΝΟΥΚΑ προς ενδιαφερόμενους χρήστες γονείς, οι οποίοι ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας.

 

2.2.Προφίλ επαγγελματία

 

Εγγυάστε ότι είστε ο πάροχος των Υπηρεσιών που έχετε δημοσιεύσει στο Προφίλ σας. 

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το Προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές πληροφορίες: 

 • Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας, 
 • Μια περιγραφή για τις Υπηρεσίες σας και τα ενδιαφέροντά σας 
 • Πρόσφατη Φωτογραφία

Απαγορεύεται στον επαγγελματία να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται βρέφος ή παιδί ή ανήλικο έως 16 ετών, χωρίς τη συναίνεση του γονέα του, να δημοσιεύει στο προφίλ του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και δεδομένα που αφορούν της σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Διευκρινίζουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση τα ως άνω δεδομένα θα είναι ορατά σε άλλους και η ΝΑΝΝΟΥΚΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.

 

2.2.1. Πρόσθετες υποχρεώσεις επαγγελματία


Επιλέγοντας να γίνετε επαγγελματίας, επιπροσθέτως προς τις γενικές σας υποχρεώσεις ως Χρήστης αυτών των Όρων, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτάτε ο ίδιος-α σε ένα Προφίλ επαγγελματία, η προετοιμασία και η παροχή Υπηρεσιών προς χρήστες μέσω της Εφαρμογής, πρέπει: 

 • Να είστε ακριβείς, σωστοί και ενημερωμένοι 
 • Να παρέχετε όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα της υπηρεσίας που προσφέρετε
 • Να μην παραβιάζετε κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των κανόνων υγιεινής κατά την παροχή υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και στις οικιακές εργασίες
 • Να μην ενεργείτε με τρόπο παραπλανητικό, ή να έρχεστε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με όλους τους χρήστες, με νόμους με αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο,  την ασφάλεια και παροχή υπηρεσιών σε βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή/και την ασφάλεια της οικίας στην οποία εργάζεστε
 • Να μην ενεργείτε άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση του NANNOYKA  να θεωρείστε επιθετικός-η και/ή ανάρμοστος-η

Για τη χρήση των Υπηρεσιών NANNOYKA οφείλετε: 

 • Να διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίας και συνομιλιών ανάμεσα σε εσάς και τους χρήστες και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των Αιτημάτων 
 • Να διατηρείτε προσωπική τη χρήση των Υπηρεσιών NANNOYKA 
 • Να ενημερώνετε άμεσα τη NANNOYKA σε περίπτωση που έχετε λόγους να θεωρείτε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή ένας χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους. 

Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η NANNOYKA, διατηρεί στη δική της απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το Προφίλ σας από την Ιστοσελίδα όταν κάποια πληροφορία που έχετε μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους επαγγελματίες στην Ιστοσελίδα, ύστερα από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σε εσάς. 

 

3. Όροι και Κανονισμοί για χρήστες

 

Με την εγγραφή σας ως χρήστης και δεδομένης της αποδοχής σας αυτών των όρων και κανονισμών, η NANNOYKA θα σας παρέχει Υπηρεσίες αναζήτησης επαγγελματιών όπως αυτές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και στο παρόν τμήμα. Θεωρείστε Χρήστης εάν πραγματοποιείτε Αιτήματα μέσω της Πλατφόρμας ή αναρτάτε αγγελίες ή κάνετε αξιολογήσεις στους επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργαστεί.

Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από τη ΝΑΝΝΟΥΚΑ για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ ως επαγγελματίας ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας της ΝΑΝΝΟΥΚΑ μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό προφίλ του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΝΑΝΝΟΥΚΑ. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, η ΝΑΝΝΟΥΚΑ διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω χρήστη, ότι εντός 48 ωρών η ΝΑΝΝΟΥΚΑ θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία προφίλ σας στη ΝΑΝΝΟΥΚΑ ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η ΝΑΝΝΟΥΚΑ δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

 

3.1. Υπηρεσίες χρήστη

 

Οι Υπηρεσίες για Χρήστη θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 • Τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια σελίδα Προφίλ 
 • Τη δυνατότητα να αναζητήσετε επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, και να αποστείλετε Αιτήματα 
 • Τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα 
 • Τη δυνατότητα να αναρτήσετε αγγελία
 • Τη δυνατότητα να κάνετε σχόλια και να βαθμολογείτε τον επαγγελματία
 • Τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα αφοσίωσης (loyalty program) της NANNOYKA

Αποδέχεστε και συμφωνείτε πως όλα τα Αιτήματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής από τους επαγγελματίες. Η NANNOYKA δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε από τα δύο μέρη και επίσης η NANNOYKA δεν εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους. 

 

3.1.2. Επιπλέον Υποχρεώσεις χρήστη


Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες NANNOYKA και την Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτούς του Όρους. Πιο συγκεκριμένα, όλο το περιεχόμενο και το υλικό το οποίο μεταφορτώνετε στο Προφίλ ή που χρησιμοποιείται προκειμένου να σχηματίσετε το Προφίλ σας, θα πρέπει να ακολουθεί τους όρους που σχετίζονται με τις Υποβολές Χρήστη, όπως ορίζονται στο τμήμα των Όρων του παρόντος κειμένου. 

Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος: 

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε επαγγελματία 
 • Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο επαγγελματίας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες προς το παιδί ή το βρέφος σας ή τον ηλικιωμένο ή για να εργαστεί στην οικία σας
 • Οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε επαγγελματία να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό
 • Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον επαγγελματία. 

Για τη χρήση των Υπηρεσιών NANNOYKA οφείλετε: 

 • Να μην παρέχετε πληροφορίες (συμπεριλαμβανόμενου του Προφίλ σας) οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων 
 • Να ενημερώνετε άμεσα τη NANNOYKA σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή κάποιος άλλος χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται ανωτέρω ή όταν ένα Προφίλ επαγγελματία δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή είναι ανακριβές και/ή ατελές. 

Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως χρήστης να αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες σας ταιριάζουν και να επιλέξετε με προσοχή τον επαγγελματία που θα σας τις παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι επαγγελματίες μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τις υπηρεσίες τους από την πλατφόρμα ή από άλλους χρήστες, η NANNOYKA δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες. Η NANNOYKA δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του Χρήστη και των επαγγελματιών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών γνώσεων και πιστοποιητικών, εκτός αυτών των προφίλ που έχουν περάσει την διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους). Επιπλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τους χρήστες να μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν σε θέματα υγείας του παιδιού, του βρέφους ή του ηλικιωμένου, αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο ή αναφορικά με θέματα της οικίας στην οποίας θα εργαστούν, πριν αναθέσουν στον επαγγελματία υπηρεσίες.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

 

3.2 Υπηρεσίες Offline-VIP και VIP-Flash Greece 

 

Η Nannuka παρέχει ακόμη μία υπηρεσία, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση προς χρήστες. Σε αυτή την υπηρεσία η Nannuka διαχειρίζεται το προφίλ του χρήστη κατόπιν δικής του άδειας για λογαριασμό του. Η Nannuka δύναται με την επιβεβαίωση της πληρωμής του χρήστη να δημιουργήσει προφίλ για τον χρήστη, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη δημιουργήσει ο χρήστης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των προφίλ των επαγγελματιών που ταιριάζουν με τις ανάγκες του καθώς και να μπορεί στην συνέχεια να αξιολογήσει την πιθανή συνεργασία.

Δύο τρόποι συνεργασίας για την εξυπηρέτησή:

 

Offline-VIP:  

Με την επιβεβαίωση της πληρωμής πραγματοποιείται άμεσα η αναζήτηση από την Nannuka σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν από τον χρήστη, για λογαριασμό του. Ύστερα, αποστέλλονται μετά τον έλεγχο της διαθεσιμότητάς τους, όσα προφίλ επαγγελματιών, όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή (ο αριθμός των βιογραφικών δεν είναι συγκεκριμένος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι minimum 2 βιογραφικά maximum 6) που ταιριάζουν στην ανάγκη του χρήστη. Η επιλογή καθώς και η τελική επικοινωνία των διαθέσιμων επαγγελματιών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Στην περίπτωση που ξεκινήσετε συνεργασία με τον/την επαγγελματία, δεν έχετε κάποια επιπλέον οικονομική υποχρέωση απέναντι στη Nannuka, ενώ όλη η οικονομική και εργασιακή συναλλαγή ορίζεται και αφορά αποκλειστικά εσάς και τον/την επαγγελματία.  Παράλληλα, δίνεται δωρεάν πρόσβαση στην Online υπηρεσία για εύρεση επαγγελματιών από 4 βασικές κατηγορίες (φροντίδα παιδιού, εκπαίδευση παιδιού, φροντίδα ηλικιωμένου, φροντίδα σπιτιού) για διάστημα 1 μηνός από την ημέρα της ενεργοποίησης του λογαριασμού του χρήστη σε Premium.  

 

VIP-Flash Greece

Με την επιβεβαίωση της πληρωμής η Nannuka σας αποστέλλει τα διαθέσιμα προφίλ επαγγελματιών.  Η υπηρεσία VIP-Flash παρέχεται σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης έκτακτων περιπτώσεων για συνεργασία με τον επαγγελματία για συγκεκριμένο διάστημα (έως 4 εβδομάδες). Σας στέλνουμε προφίλ επαγγελματιών, όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή που ταιριάζουν στις ανάγκες που μας έχετε γνωστοποιήσει. Μετά, επιλέγετε με ποιόν/αν θα θέλατε να έρθετε σε επικοινωνία. Στην περίπτωση που ξεκινήσετε συνεργασία με τον/την επαγγελματία, δεν έχετε κάποια επιπλέον οικονομική υποχρέωση απέναντι στη Nannuka, ενώ όλη η οικονομική και εργασιακή συναλλαγή ορίζεται και αφορά αποκλειστικά εσάς και τον/την επαγγελματία. 

Σημειώνεται εδώ ότι α. οι συγκεκριμένες υπηρεσίες Offline-VIP και VIP-Flash δεν έχουν επιπλέον χρέωση για αυτό το διάστημα και μόνον, ήτοι του 1 μηνός από την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής. Πέραν του ενός μηνός από την ενεργοποίηση του λογαριασμού σε Premium θα υπάρχουν χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών της Nannuka βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας (επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο 210-3610717). β. ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις Offline-VIP και  και VIP-Flash υπηρεσίες της εταιρείας καταβάλει το αντίτιμο σε κάθε περίπτωση για τις ως άνω εκτεθείσες υπηρεσίες, ακόμα κι αν εν τέλει δεν βρει ή δεν καταλήξει στον επαγγελματία που επιθυμεί. Η εταιρεία με την αποστολή των προφίλ επαγγελματιών και των στοιχείων επικοινωνίας τους, όπως και την αποστολή του minimum αριθμού των 2 βιογραφικών που ταιριάζουν στις ανάγκες που έχουν γνωστοποιηθεί από τον χρήστη (εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής), θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την παροχή της υπηρεσίας. γ. νέο αίτημα για παροχή Offline-VIP και VIP-Flash υπηρεσίας, ακόμα και από τον ίδιο χρήστη, έχει καινούργια επιβάρυνση με το ίδιο ποσό. δ. από την στιγμή που η εταιρεία θα αποστείλει τα κατάλληλα προφίλ των επαγγελματιών στον χρήστη, δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τους, εάν ο πελάτης δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τους επαγγελματίες (μέσα σε 48ώρες maximum). Ο επαγγελματίας δεν δεσμεύεται να περιμένει την επικοινωνία του χρήστη και να είναι διαθέσιμος αν η επικοινωνία λάβει χώρα μετά τις 48 ώρες.

 

4. Οικονομική πολιτική  

 

Η NANNOYKA χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Η NANNOYKA συνεργάζεται
Α) Με την Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ, Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-3, (Εφεξής ως «Viva Payments») με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Arcania Business Center, Λεωφόρος Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Αθήνα. 
Η Viva Payments παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ιστοσελίδα ως μέσο πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών εύρεσης εργασίας προς επαγγελματίες. Με την εγγραφή σας (ως επαγγελματίας), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους  Όρους και Προϋποθέσεις της Viva Payments. 
Β) Με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γ.Ε.ΜΗ. 225501000) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση οδός Αμερικής 4, 105 64  Αθήνα.  Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή, ως μέσο πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών για παιδιά, βρέφη και ηλικιωμένους από τους  χρήστες προς τους επαγγελματίες καθώς και για την εύρεση κατάλληλου επαγγελματία.
Με την εγγραφή σας στη NANNOYKA (τόσο ως επαγγελματίας όσο και ως χρήστης), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Τραπέζης Πειραιώς. 

Γ) Με την EveryPay. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & AmericanExpress. 

 

 

4.1 Τιμολόγηση και πληρωμή

 

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιείτε. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα ανεβαίνει στο λογαριασμό σας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.

 

4.1.1 Περίοδος συνδρομής. 

 

Η μηνιαία συνδρομή για τις υπηρεσίες μας θα τιμολογείται κάθε μήνα σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής σας την προηγούμενη ημερολογιακή μέρα που ξεκίνησε η συνδρομή σας. Σε μερικές περιπτώσεις η ημερομηνία της χρέωσης μπορεί να τροποποιηθεί, για παράδειγμα αν δεν τακτοποιηθεί η πληρωμή ή αν η συνδρομή σας ξεκίνησε σε ημέρα που δεν αντιστοιχεί σε όλους τους μήνες του χρόνου.

 

4.1.2  Τρόποι πληρωμής. 

 

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας που έχετε επιλέξει για την πληρωμή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα και πηγαίνοντας στο «Ο Λογαριασμός μου». Αν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς ποσού, ή οτιδήποτε άλλο, και δεν αλλάξετε ή ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση στην υπηρεσίας μας μέχρι να  διευθετηθεί η πληρωμή.

Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο Πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και έξτρα χρεώσεις, ελέγξτε το με τον Πάροχο της κάρτας σας.

 

4.1.3 Χρεώσεις – Ανανέωση – Ενδεικτικά παραδείγματα

 

Όλες οι χρεώσεις γίνονται (το νωρίτερο) 24 ώρες πριν από τη λήξη της συνδρομής τους. Παράδειγμα1: Αν δηλαδή μια συνδρομή λήγει στις 10/11/2017 10:00, η χρέωση θα γίνει 09/11/2017 10:00. Σε περίπτωση που η χρέωση αποτύχει (γιατί ο Χρήστης δεν έχει υπόλοιπο, έληξε η κάρτα του, οτιδήποτε), ο Χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα ότι η χρέωση απέτυχε και ότι η συνδρομή του θα λήξει.
Αν ο Χρήστης δει το μήνυμα, μπορεί να μπει στο λογαριασμό του και να εισάγει μια νέα κάρτα και λίγο μετά το σύστημα θα προσπαθήσει να χρεώσει τη νέα κάρτα. Έτσι ουσιαστικά δίδεται η δυνατότητα στον Χρήστη να ανανεώσει τη συνδρομή του πριν λήξει. Αν η συνδρομή λήξει, ο Χρήστης θα πρέπει να πληρώσει πάλι το αρχικό ποσό.
Παράδειγμα2: Σε κάποιες περιπτώσεις, η ώρα λήξης του πακέτου είναι 00:00 τα μεσάνυχτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντίστοιχα, η χρέωση θα γίνει πάλι 00:00 τα μεσάνυχτα (της προηγούμενης). Δηλαδή, στο παραπάνω παράδειγμα, ενώ η συνδρομή λήγει στις 10/11/2017 00:00, η χρέωση θα γίνει 09/11/2017 00:00.
Για αυτό δέον η απενεργοποίηση της συνδρομής από το Χρήστη να γίνει τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν (έστω στις 09/11, 23:59), έτσι ώστε ο Χρήστης να προλάβει να απενεργοποιήσει τη συνδρομή του.

Στη περίπτωση που κατόπιν αυτόματης χρέωσης της κάρτας σας για ανανέωση της συνδρομής, για την οποία σας ενημερώνουμε μέσω  email, δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΝΑΝΝΟΥΚΑ, έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την τελευταία ανανέωση να μας ενημερώσετε μέσω email, ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994. Η ΝΑΝΝΟΥΚΑ εντός 14 ημερών από τη δηλωθείσα υπαναχώρηση σας, υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό της τελευταίας ανανέωσης συνδρομής σας, το οποίο έχει χρεωθεί αυτόματα στη κάρτα σας. Η απενεργοποίηση του προφίλ σας και των προσωπικών σας στοιχείων από την πλατφόρμα της ΝΑΝΝΟΥΚΑ είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 

4.1.4   Ακύρωση.  

 

Μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή όποτε το επιθυμήσετε, και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΝΑΝΝΟΥΚΑ μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής που έχετε ήδη χρεωθεί. Η ΝΑΝΝΟΥΚΑ δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας από το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της NANNOYKA στο τηλ. +30 210 3610717 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 ή στο info@nannuka.com ώστε να λάβετε οδηγίες για την απενεργοποίηση της συνδρομή σας.  

Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν δεν γίνει η απενεργοποίηση από τους ίδιους τους χρήστες της πλατφόρμας.

 

4.1.5  Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις. 

 

Η ΝΑΝΝΟΥΚΑ έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να αλλάξουν η Προμήθεια και/ή οι Χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας Προμήθειας και/ή Χρεώσεων από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας τη συνδρομή σας. 

Σε περίπτωση  που επιλέξετε να αγοράσετε άλλες υπηρεσίες ή προσφορές προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν έναντι αμοιβής, εξουσιοδοτείτε τη NANNOYKA να χρεώνει/επιλέξει πάροχο πληρωμής  για τις Υπηρεσίες ή / και των προϊόντων που αγοράζετε.

 

4.2 Πολιτική Πληρωμών και Επιστροφών


Για να χρησιμοποιήσει ο Χρήστης  τις Υπηρεσίες της NANNOYKA, θα  πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη μηνιαία συνδρομή του στο NANNOYKA, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο, όπως αναρτάται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που αγοράζει.

 

5. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Επαγγελματίες  

 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η NANNOYKA σας παρέχει μόνο την ευκολία να παρέχετε παροχή υπηρεσιών για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή για οικιακές εργασίες ως επαγγελματίας. Η NANNOYKA δεν εγγυάται ότι θα βρείτε χρήστες ή πως θα επιτύχετε γενικότερα οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. 
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η εξάρτησή σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική σας ευθύνη και από μέρους μας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς και την εξάρτησή σας για τέτοιες πληροφορίες. Έχετε την υποχρέωση να διεξάγετε τη δική σας έρευνα και να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Η NANNOYKA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή σας κατά τη χρήση της Πλατφόρμας. 
Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι η NANNOYKA δεν προχωρά σε εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.
Συνεπώς, η NANNOYKA δεν εγγυάται: 

 • τον επικαιροποιημένο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την ακρίβεια του Προφίλ οποιουδήποτε χρήστη 
 • ότι τα Αιτήματα που πραγματοποιούν οι χρήστες είναι αυθεντικά 
 • την ταυτότητα των χρηστών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. 

Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι η NANNOYKA δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των χρηστών στην Ιστοσελίδα. 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και επακόλουθες συναλλαγές με χρήστες (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο των όρων). Εσείς, οι επαγγελματίες συνεπώς, αποζημιώνετε τη NANNOYKA πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η NANNOYKA (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στη NANNOYKA αναφορικά με ασθένειες, νόσους ή θανάτου οποιουδήποτε, που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειές σας ή παραλείψεις κατά τη χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή στην Ιστοσελίδα.


5.1. Ευθύνη 

 

Εφόσον συμφωνείτε να παρέχετε υπηρεσίες για βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και για οικιακές εργασίες ως επαγγελματίας στους χρήστες, αναλαμβάνετε ρητά τον κίνδυνο για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στην ιδιοκτησία σας ή σωματικών βλαβών, που εσείς ή κάποιος άλλος στην κατοικία μπορεί να υποστεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επαγγελματιών να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων και των παιδιών, των βρεφών και των ηλικιωμένων και της οικίας στην οποία εργάζονται κατά περίπτωση.

 

6. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Χρήστες  

 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τη NANNOYKA περιορίζονται στο να προσφέρουν σε εσάς μια πλατφόρμα προκειμένου να επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, η NANNOYKA δεν εγγυάται: 
ότι θα βρείτε Υπηρεσίες κατάλληλες για το προσωπικές σας απαιτήσεις αναφορικά με το παιδί, το βρέφος σας, τον ηλικιωμένο ή την οικία σας, την κατάσταση κάθε επαγγελματία ή ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας ότι τα Προφίλ των επαγγελματιών είναι αυθεντικά ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στο Προφίλ του επαγγελματία είναι αυθεντικά, έγκυρα, ακριβή ή αλλιώς πλήρη 
σχετικά με την ταυτότητα των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. 

Ως χρήστης και επαγγελματίας, εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της εφαρμογής μόνο για προσωπική σας χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης των Υπηρεσιών αυτών.
Η NANNOYKA δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τους επαγγελματίες.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τους επαγγελματίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον επαγγελματία. 
Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε επαγγελματία συμφωνείτε ότι η NANNOYKA δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστείτε εσείς ή το παιδί σας ή ο ηλικιωμένος ή η οικία σας κατά τη διαδικασία και η NANNOYKA αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται εσείς ή το παιδί σας ή τρίτοι ή η οικία σας να υποστείτε ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα ή που παρέχεται από τη NANNOYKA δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως η NANNOYKA αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες σας δίνονται από τη NANNOYKA πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, σε εσάς. 

Η NANNOYKA δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα σε εσάς και άλλους Χρήστες. Συνεπώς η NANNOYKA σας συστήνει να πάρετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνείτε με άλλους, συναναστρέφεστε κοινωνικά και μετέχετε σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των συναλλαγών με άλλους Χρήστες.

 

7. Παράπονα και Τερματισμός

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε ένα παράπονο σχετικά με κάποιον άλλο Χρήστη για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε Μαζί Μας», που υπάρχει διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Η NANNOYKA θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα. 
Η NANNOYKA ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Υπηρεσιών εάν: 
οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος δικτύων επικοινωνίας της NANNOYKA σταματήσει να διαθέτει τις υπηρεσίες του στη NANNOYKA για οποιονδήποτε λόγο, η NANNOYKA πιστεύει ότι εσείς ή κάποιος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία εισόδου σας στην Ιστοσελίδα έχει αποτύχει να ανταποκριθεί με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους, η NANNOYKA πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών, η NANNOYKA πιστεύει ότι έχετε δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

Με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα θα πάψει να υφίσταται και η NANNOYKA έχει το δικαίωμα να διαγράψει το Προφίλ σας.

Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. 

Η «εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, είτε είναι ή/και δεν είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. 

Συνεπώς, οι χρήστες του www.nannuka.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.nannuka.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η «εταιρεία» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. 

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.nannuka.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.nannuka.com.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «εταιρείας». 

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H «εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η «εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία διαφωνεί και είναι ενάντια στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.nannuka.com είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την «εταιρεία» (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της εφαρμογής μας. 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.nannuka.com παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

8. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.nannuka.com που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την «εταιρεία» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «εταιρεία» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «εταιρείας» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.nannuka.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τελευταία ενημέρωση 20.05.2018