Αρχική » Για Επαγγελματίες » Εργασία ως βρεφονηπιοκόμος

Εργασία ως βρεφονηπιοκόμος

Ποια τα βασικά καθήκοντά του Βρεφονηπιοκόμου

Η Βρεφονηπιοκόμος είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των βρεφών και των νηπίων αλλα και για την ομαλή ανάπτυξη αυτών. Φροντίζει για τη σωστή διατροφή, τη καθαριότητα και παρέχει υποστήριξη στο βρέφος ή το νήπιο στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία. Επιπλέον, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και είναι σε θέση να φροντίζει και να επιβλέπει βρέφη με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες. 

Πιο συγκεκριμένα

 • Συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού κατά την προσχολική ηλικία, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
   
 • Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
   
 • Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες
   
 • Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού
   
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
   
 • Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες
   
 • Φροντίζει για την ψυχοσωματική υγεία, ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0 – 6 ετών, προσφέροντάς τους αγωγή, ψυχαγωγία, φροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) σύμφωνα με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής.
   
 • Ακολουθεί το εκάστοτε ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά
   
 • Συμβάλλει στη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς
   
 • Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κτλ.).
   
 • Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
   
 • Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

Σπουδές ενός Βρεφονηπιοκόμου

Για να γίνει κάποιος βρεφονηπιοκόμος απαιτείται να παρακολουθήσει σπουδές βρεφονηπιοκομίας που παρέχονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Ηπείρου (Ιωάννινα).  Μπορεί ωστόσο να κάνει σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επιλογές απασχόλησης ενός βρεφονηπιοκόμου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

Με την ολοκλήρωσή των σπουδών, ο βρεφονηπιοκόμος έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή μη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δημοσίου φορέα, σε νοσοκομεία και κλινικές παιδιών, σε συμβουλευτικούς σταθμούς γονέων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (φύλαξη παιδιών ή ίδρυση ιδιωτικού παιδικού σταθμού για τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι.). 
 

Επιπλέον μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Κατασκηνώσεις
   
 • Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Δεξιότητες που απαιτούνται για έναν βρεφονηπιοκόμο

Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα και ο συγκροτημένος και ισορροπημένος χαρακτήρας, αποτελούν βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιλέξει αυτή την επαγγελματική κατεύθυνση. Είναι υψίστης σημασίας να  κατανοεί τα προβλήματα και τις συναισθηματικές δυσκολίες που πιθανώς εκδηλώσουν τα βρέφη ή τα νήπια ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτει ευγένεια και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς.
 

Άκρως σημαντικό ωστόσο είναι να διαθέτει ικανότητα στη διαχείριση του χρόνου, να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας κυρίως με τους γονείς και φυσικά να μπορεί να επιλύνει άμεσα προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιαστούν. 

Βρεφονηπιοκόμος – Μια πολύτιμη βοήθεια για το μωρό σας

Κάθε περίοδος στη ζωή του μωρού μας έχει ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας κι εκπαίδευσης. Ειδικότερα όμως τον πρώτο χρόνο της ζωής του και την περίοδο αμέσως μετά, τα μωρά μας έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας από τους γονείς τους σε όλα τα επίπεδα- όλα είναι πρωτόγνωρα για ένα βρέφος αλλά και για τους γονείς του που ανακαλύπτουν μαζί του έναν ολοκαίνουριο κόσμο με πολλές προκλήσεις και δυνατές συγκινήσεις. Μια βρεφονηπιοκόμος έχει πολλά να προσφέρει σε μια μαμά και το βρεφάκι της αυτή την περίοδο καθώς η εκπαίδευσή της είναι στοχευμένη στο να είναι επαρκής στις ιδιαίτερες προκλήσεις της συγκεκριμένης ηλικίας.

Είναι σε θέση να επιμελείται το μπάνιο, το φαγητό και την υγιεινή του παιδιού όπως και το δημιουργικό του παιχνίδι, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες για τα αναπτυξιακά του στάδια δραστηριότητες. Ξέρει να παρέχει όλα τα κατάλληλα ερεθίσματα που είναι απαραίτητα σε αυτές τις ηλικίες για να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά, ψυχικά και συναισθηματικά εφαρμόζοντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και δεν περιορίζεται μόνο στην φύλαξή του όπως μια babysitter. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού ενώ παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.

Η βρεφονηπιοκόμος γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η καλλιέργεια των αισθήσεων του παιδιού και η απόκτηση εμπειριών που ενθαρρύνουν την εντύπωση, την έκφραση και την επικοινωνία. Κι όταν καμιά φορά δέχεται την κριτική πως “δεν κάνει και τίποτα, όλη τη μέρα τραγουδά και παίζει παιχνίδια με τα παιδί” νιώθει διπλά υπερήφανη γιατί ένα πολύ σημαντικό μέρος του ρόλου της είναι αυτό ακριβώς: η αξία του παιχνιδιού είναι πρώτη προτεραιότητα στη σχέση μιας βρεφονηπιοκόμου με το παιδί. Υπάρχει καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για  να μάθει ένα παιδί πως να δημιουργεί, να λύνει προβλήματα, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να απολαμβάνει μια δραστηριότητα, να χτίζει την αυτοεκτίμησή του και να αποκτά συναίσθηση των δυνατοτήτων του;

Αν κοιτάξει κανείς τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται οι βρεφονηπιοκόμοι στις σχολές τους, θα διαπιστώσει ότι λαμβάνουν μια ολόπλευρη μόρφωση που τις οχυρώνει απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση ή δυσκολία συναντήσουν στη φροντίδα ενός μωρού: “Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής”, “Αναπτυξιακή παιδιατρική”, “Συμβουλευτική ψυχολογία”, “Υγιεινή -Στοιχεία Μικροβιολογίας”, “Βρεφική Ανάπτυξη και Διατροφή”, “Κουκλοθέατρο”, “Θεατρικό παιχνίδι”,  “Παιδική λογοτεχνία-αφηγηματολογία”, “Εικαστική έκφραση και δημιουργικότητα”,  “Βιωματικές προσεγγίσεις Μουσικοκινητικής Αγωγής” είναι μερικά μόνο από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα μαθήματα που διδάσκεται μια βρεφονηπιοκόμος και την κάνουν ιδανική βοηθό για μια νέα μαμά!

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η σύγχρονη οικογένεια αρχίζει να συνειδητοποιεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο της προσχολικής αγωγής στη μετέπειτα πορεία ενός ανθρώπου, επενδύοντας όλο και περισσότερο στην ποιότητα των ερεθισμάτων που πρέπει να λάβει ένα παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή της βρεφονηπιοκόμου είναι πολύτιμη για να ενισχύσει τις δεξιότητες που μαθαίνουν εκείνοι στο παιδί τους, αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για να απελευθερώσει όλες τις δημιουργικές του δυνάμεις.

Απαγορευμένες τροφές για το ζάχαρο

Απαγορευμένες τροφές για το ζάχαρο – Τι πρέπει να προσέξουμε;

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ομάδα μεταβολικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από υπεργλυκαιμία συνέπεια διαταραχών στην έκκριση ινσουλίνης, στη δράση της ή και στα δύο. Η...

Λόγοι υγείας που συχνά ταλαιπωρούν τα παιδιά και λύσεις

Υπάρχουν κάποιες ασθένειες και προβλήματα υγείας, τα οποία απασχολούν συχνά τα παιδιά και κατ’ επέκταση και τους γονείς τους, οι οποίοι θέλουν να βρουν...
ζωγραφιές για εκτύπωση

Ζωγραφιές για εκτύπωση / Θεματικές ανά εποχή

Ζωγραφίζουμε παρέα, μοναδικά σχέδια, για κάθε περίσταση! Κατεβάστε τα Activities Books με τη κάθε θεματική παρακάτω. Πασχαλινές ζωγραφιές για εκτύπωση Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο...
σχολικός εκφοβισμός

Η νέα πλατφόρμα κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι έτοιμη!

Αν είσαι μαθητής-τρια ή γονέας μαθητή που έχει βιώσει σχολικό εκφοβισμό, μπορείς να κάνεις αναφορά περιστατικού στη νέα πλατφόρμα σχολικού εκφοβισμού του gov.gr. Λόγοι αναφοράς Σύμφωνα...
υιοθεσία σκύλου

Υιοθεσία σκύλου – Καταφύγια και ΜΚΟ που μπορείς να επισκεφτείς

Πολλές φορές θέλουμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο, μέσα από τις πράξεις μας. Μια από τις πολλές πράξεις, που μπορούν...
συμπτώματα εγκυμοσύνης

Συμπτώματα εγκυμοσύνης ανά τρίμηνο – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα πιο κοινά πρώιμα σημεία και συμπτώματα εγκυμοσύνης μπορεί να περιλαμβάνουν: Απουσία περιόδου: Εάν είστε σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει περάσει μια εβδομάδα ή...