Κλείσιμο φίλτρων User Photo

Τόπος συνεργασίαςΧώρα


Περιοχή


ΚατηγορίεςΤύπος απασχόλησης

Ηλικίες παιδιών

Tύπος αγγελίας
Ημερομηνία αγγελίας


Φίλτρα Filters

Σειρά εμφάνισης:

Δημιουργική απασχόληση, Μελίσσια.

Premium

Ημερομηνία ανάρτησης:

04/06/24

Ειδικότητα:

Νηπιαγωγός

Περιοχή:

Μελίσσια

Τύπος απασχόλησης:

Μερική απασχόληση

Ενδεικτική αμοιβή:

€8 / ώρα

Θετική διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση για ένα παιδί 3,5 ετών. 14.00-17.00 (3φορές την εβδομάδα). Η αμοιβή είναι ενδεικτική. ια την τελική συμφωνία θα ληφθούν υπόψη τα προσόντα, η εμπειρία και η επαφή με το παιδί.

Premium

Ημερομηνία ανάρτησης:

Ειδικότητα:

Περιοχή:

Τύπος απασχόλησης:

Ενδεικτική αμοιβή:

Τηλέφωνο: