Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter

Cercasi Baby sitter-(MI) Sesto Marelli (metro) (Αναζήτηση για Babysitter, Milan. Ενδεικτική αμοιβή: 10€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη. Ωράριο εργασίας: 08:00 - 15:30.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες