Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Νηπιαγωγός

Βρεφονηπιαγωγός/Αγία Παρασκευή (Αναζήτηση για Νηπιαγωγό, Αγία Παρασκευή. Ενδεικτική αμοιβή: 5€/ώρα 180€/μήνα. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 10:00 - 13:00. Προνόμια: Ασφάλιση .).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες