Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγό για παράλληλη στήριξη (Αναζήτηση για Ειδικό παιδαγωγό, Βούλα. Ενδεικτική αμοιβή: 750€ εργόσημο και 100€ έξοδα μετακινησης. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 08:00 - 16:00.).

Υπηρεσίες

Παιδοψυχολογική υποστήριξη

Παιδοψυχολογική υποστήριξη

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες