Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Νηπιαγωγός

Νηπιαγωγός για δημιουργική απασχόληση στο Γέρακα (Αναζήτηση για Νηπιαγωγό, Γέρακας. Ενδεικτική αμοιβή: 220€/μήνα. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 17:30 - 20:30.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες