Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

Βούλα-Creative play σε ένα παιδάκι 4,5 ετών (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Βούλα. Ενδεικτική αμοιβή: 17€/ώρα. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 18:00.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες