Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

αναζήτηση παιδαγωγού (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Μεταμόρφωση. Ενδεικτική αμοιβή: 200 ευρώ. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 21:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες