Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

English native speaker (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Βούλα. Ενδεικτική αμοιβή: 10-15. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη Σάββατο. Ωράριο εργασίας: 19:00 - 20:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες