Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Βρεφονηπιοκόμος

Βρεφονηπιοκομος η παιδαγωγός (Αναζήτηση για Βρεφονηπιοκόμο, Χολαργός. Ενδεικτική αμοιβή: 0 . Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Σάββατο. Ωράριο εργασίας: 13:30 - 21:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες