Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Παιδαγωγός (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Ηράκλειο Κρήτης. Ενδεικτική αμοιβή: 4-5 . Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 19:00.).

Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες