Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

δημιουργικη απασχοληση (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Παλαιό Ψυχικό. Ενδεικτική αμοιβή: 6€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 20:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες