Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Ζητείται Παιδαγωγός Μαρούσι/ Απασχόληση & Μελέτη (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Μαρούσι. Ενδεικτική αμοιβή: 250€/μήνα. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 21:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες