Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ Β ΔΗΜΟΤ (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Ζωγράφου. Ενδεικτική αμοιβή: 8 - 10 Ε. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 05:00 - 06:30.).

Υπηρεσίες

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Πληροφορίες