Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Ειδικός παιδαγωγός

Δημιουργική απασχόληση κ μελέτη (Αναζήτηση για Ειδικό παιδαγωγό, Άγιοι Ανάργυροι. Ενδεικτική αμοιβή: 100 τον μήνα. Ημέρες εργασίας: Σάββατο Κυριακή. Ωράριο εργασίας: 05:00 - 09:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Παιδοψυχολογική υποστήριξη

Παιδοψυχολογική υποστήριξη

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Οικ. εργασίες γύρω από το παιδί

Οικ. εργασίες γύρω από το παιδί

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες