νταντάδες της γειτονιάς

Νταντάδες της γειτονιάς- Ένα πρόγραμμα που σε αφορά.

Τι είναι το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς;

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης