θετική διαπαιδαγώγηση

Θετική διαπαιδαγώγηση: 6 εκφράσεις που κάνουν τα παιδιά συμμάχους μας!

Ένα μικρό face lift σε αυτά που λέμε καθημερινά στα παιδιά μας μπορεί να τους δώσει το κίνητρο να είναι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μας απαλλάξουν από συνεχείς