ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού

Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού: σκέψεις.

Από τη Μαρία Κόντη

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά, δηλαδή στο μέλλον της ανθρωπότητας. Η σπουδαιότητα