ειδική αγωγή

Ειδική αγωγή: όταν η γνώση, γίνεται δύναμη!

 

*Από τη Μαρία Καδιανάκη, Ειδική Παιδαγωγό (Msc)

Στο άκουσμα των λέξεων "αναπηρία", "ειδικές ανάγκες" ή "ειδική αγωγή", πολλοί