Αρέλια Ντούφο

Content Creator
Photo of Αρέλια Ντούφο

Ονομάζομαι Αρέλια, είμαι φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, παράλληλα ασχολούμαι με επιμορφώσεις και προγράμματα ειδικής αγωγής κι εκπαίδεσυης, στρέφοντας το ενδιαφέρον μου προς τη μελέτη περιστατικών ατόμων με αναπτυξιακές διαταρχές και μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα, διαβάζω και επιχειρώ να εντάξω πρακτικές της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης στους μαθητές μου. Τρέφω ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά, καθώς και για την συγγραφή. Ο εθελοντισμός αποτελεί επίσης, μέρος της ζωής μου. Εξάλλου, δεν θα είχε κανένα νόημα αυτή η ζωή, αν δεν προσφέραμε! 

Άρθρα: