Μιλένα Ι. photo

Μιλένα Ι.

Οικογένεια

Χώρα:

Ελλάδα

Περιοχή :

Ηλιούπολη

Αριθμός παιδιών :

0

Favorites

Αγαπημένοι (2)

Suggested by me

Προτείνω (1)

Αξιολογήσεις από επαγγελματίες

Ανώνυμος Χρήστης

Υπηρεσία: Φροντίδα παιδιών

Αξιολόγηση έπειτα από:

Συνέντευξη

Ημερομηνία αξιολόγησης: 22/03/2023

Σχόλια:

.

Συνολική αξιολόγηση:

Συνεργάσιμος

Συνεπής

Σχέση αμοιβής - καθηκόντων

Υπηρεσία: Φροντίδα παιδιών

Αξιολόγηση έπειτα από:

Συνέντευξη

Ημερομηνία αξιολόγησης: 24/02/2023

Σχόλια:

.

Συνολική αξιολόγηση:

Συνεργάσιμος

Συνεπής

Σχέση αμοιβής - καθηκόντων