Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την GRUPPO GENELLO

Phone Phone
Address Address
Add a profile photo

Book an appointment

About Us

Age groups/ class:

no_tick 0-12 months old
no_tick 1-2 years old
no_tick 3-5 years old
tick 6-12 years old
no_tick 13+ years old

Working scheduleServices:

How to visit us:

Reviews:

If you want to rate this business you must log in or sign up.

In a few words

 • Operation license no_tick
 • Opening hours 09:00 - 15:30
 • Age groups/ class 6 ετών - 12 ετών
 • School bus tick

Special Needs

Special needs or special education staff

Food catering

 • Food catering no_tick
 • Providing menu tick
 • Cantine no_tick

Areas covered by school bus:

 • Αθήνα (κέντρο)

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την GRUPPO GENELLO

Phone Phone
Address Address
Add a profile photo

Book an appointment

About Us

Age groups/ class

 • no_tick 0-12 months old
 • no_tick 1-2 years old
 • no_tick 3-5 years old
 • tick 6-12 years old
 • no_tick 13+ years old

Working scheduleServices

In a few words

 • Operation license no_tick
 • Opening hours 09:00 - 15:30
 • Age groups/ class: 6 ετών - 12 ετών
 • School bus tick

Special Needs

Special needs or special education staff

Food catering

 • Food catering no_tick
 • Providing menu tick
 • Cantine no_tick

Areas covered by school bus

 • Αθήνα (κέντρο)

How to visit us

Reviews:

If you want to rate this business you must log in or sign up.