Τελ. Είσοδος:

15/05/2017

Μέλος από:13/12/2015 Ποσοστό ανταπόκρισης:100%
Αυτός ο επαγγελματίας είναι αγαπημένος από 4 οικογένειες.
logo
Εξακριβωμένο προφίλ

Καθηγητής
Δάφνη

27 χρονών 3 έτη Χρέωση ειδικού κλικ εδώ

% απαντήσεων σε αιτήματα επικοινωνίας: Ποσοστό ανταπόκρισης 100%


Παρουσίαση

Υπεύθυνο άτομο με άριστες δεξιότητες επικοινωνίας ,ευγενική με άνεση και ευχέρεια
λόγου,πρόθυμη,ευρηματική, πολυμαθής,καλλιεργημένη,με έφεση στη γρήγορη μάθηση.

Τελ. Είσοδος:

15/05/2017

Μέλος από:13/12/2015 Ποσοστό ανταπόκρισης:100%
Αυτός ο επαγγελματίας είναι αγαπημένος από 4 οικογένειες.