Τελ. Είσοδος:

07/04/2017

Μέλος από:15/04/2016 Ποσοστό ανταπόκρισης:100%
Αυτός ο επαγγελματίας είναι αγαπημένος από 1 οικογένειες.
logo

ΝηπιαγωγόςΖωγράφου

26 χρονών 3 έτη Χρέωση ειδικού κλικ εδώ

% απαντήσεων σε αιτήματα επικοινωνίας: Ποσοστό ανταπόκρισης 100%


Παρουσίαση

Διαθέτω όλα τα απαραίτητα προσόντα για την σωστή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού τόσο στην νηπιακή και προ-νηπιακή ηλικία όσο και μετέπειτα μέχρι και την εφηβεία του. Η σωστή επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παιδαγωγό και το παιδί είναι τα πιο σημαντικά όπλα γα την δημιουργία μιας δυναμικής σχέσης η οποία θα επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην ανατροφή και στην εκπαίδευση όσο και στην υγιή ένταξη του παιδιού στην κοινωνία.

Τελ. Είσοδος:

07/04/2017

Μέλος από:15/04/2016 Ποσοστό ανταπόκρισης:100%
Αυτός ο επαγγελματίας είναι αγαπημένος από 1 οικογένειες.