Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Οικιακή βοηθός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (Αναζήτηση για Οικιακή βοηθό, Περιστέρι. Ενδεικτική αμοιβή: 500€. Ωράριο εργασίας: 00:00 - 00:00. Προνόμια: Ασφαλιση, τροφοκατοικια.).

Πληροφορίες