Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Παιδαγωγός για δημιουργική απασχόληση (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Γλυφάδα. Ενδεικτική αμοιβή: 500€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 05:00 - 19:30.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες