Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter

Babysitter αγγλοφωνη για ολιγοωρη απασχοληση (Αναζήτηση για Babysitter, Νέα Σμύρνη. Ενδεικτική αμοιβή: 10 ευρω / ωρα. Ωράριο εργασίας: 12:00 - 13:00.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες