Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Νηπιαγωγός

Ζητείται βρεφονηπιαγωγος/Γλυφαδα (Αναζήτηση για Νηπιαγωγό, Γλυφάδα. Ενδεικτική αμοιβή: 100€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 14:00 - 16:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες