Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Ζητείται παιδαγωγός για δημιουργική απασχόληση (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Αγία Παρασκευή. Ενδεικτική αμοιβή: 5€. Ημέρες εργασίας: Σάββατο Κυριακή. Ωράριο εργασίας: 16:00 - 19:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες