Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Παιδαγωγός

Ζητείται παιδαγωγός για ημιαπασχόληση διδύμων (Αναζήτηση για Παιδαγωγό, Παλλήνη. Ενδεικτική αμοιβή: 5€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 18:00 - 21:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες