Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

Native speaker english teacher (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Νέα Σμύρνη. Ενδεικτική αμοιβή: 20,00. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 17:30 - 19:30.).

Υπηρεσίες

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Απασχόληση σε άλλη γλώσσα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Πληροφορίες