Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter

Δημιουργική Απασχόληση στην αγγλική γλώσσα (Αναζήτηση για Babysitter, Ψυχικό. Ενδεικτική αμοιβή: €10 την ώρα. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 18:00 - 20:00.).

Πληροφορίες