Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών

Γλυφάδα/Kαθηγήτρια αγγλικών ιδανικά Native Speaker (Αναζήτηση για Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, Γλυφάδα. Ενδεικτική αμοιβή: 20€/ώρα. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 18:00.).

Πληροφορίες