Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Δάσκαλος

ΔΑΣΚΑΛΑ-ΟΣ ζητειται για μαθητή Ε` Δημοτικου (Αναζήτηση για Δάσκαλο, Θέρμη. Ενδεικτική αμοιβή: 3€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 16:00 - 18:00.).

Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

Μελέτη Δημοτικού

Πληροφορίες