Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter - Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού (Αναζήτηση για Φύλαξη παιδιού, Γλυφάδα. Ενδεικτική αμοιβή: 0€. Ημέρες εργασίας: Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 22:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Πληροφορίες