Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Νηπιαγωγός

Ζητάμε παιδαγωγό για δημιουργική απασχόληση (Αναζήτηση για Νηπιαγωγό, Κηφισιά. Ενδεικτική αμοιβή: 7€/ώρα . Ημέρες εργασίας: Τρίτη Τετάρτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 10:00 - 13:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες