Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Babysitter

Babysitter (Αναζήτηση για Babysitter, Παγκράτι. Ενδεικτική αμοιβή: 3€/ωρα. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή. Ωράριο εργασίας: 17:00 - 19:00.).

Υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιού

Φύλαξη παιδιού

Πληροφορίες