Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Δάσκαλος

δασκαλα (Αναζήτηση για Δάσκαλο, Ηράκλειο . Ενδεικτική αμοιβή: 0€. Ημέρες εργασίας: Δευτέρα Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 18:30 - 20:00.).

Υπηρεσίες

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Βοήθεια στη μελέτη Δημοτικού

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Πληροφορίες