Καθημερινά νέες αγγελιες δημοσιεύονται από γονείς
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Η ασφάλεια των οικογενειών είναι προτεραιότητα μας.
Γι` αυτό και η αναλυτική περιγραφή των αγγελιών είναι ορατή μόνο στα μέλη μας.

Νηπιαγωγός

Νηπιαγωγός για Playdate-Κηφισιά (Αναζήτηση για Νηπιαγωγό, Κηφισιά. Ενδεικτική αμοιβή: 200€. Ημέρες εργασίας: Τρίτη Πέμπτη. Ωράριο εργασίας: 18:00 - 20:00.).

Υπηρεσίες

Δημιουργική απασχόληση

Δημιουργική απασχόληση

Πληροφορίες